Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Projekti

Pretražite srpske, evropske i međunarodne standarde. Odredite organizaciju koja je donosilac standarda, izaberite oznaku standarda ili ključnu reč i završite željenu pretragu. Možete dodati i fazu u izradi standarda ili komitet/komisiju koja je izradila standard.

Specifikacija aparata i metoda za merenje radio-smetnji i imunosti — Deo 1-4: Aparati za merenje radio-smetnji i imunosti — Antene i ispitna mesta za merenje zračenih smetnji - Izmena 2

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) — Deo 4-6: Tehnike ispitivanja i merenja — Imunost na kondukcione smetnje indukovane radiofrekvencijskim poljima

50.20 Početak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Izmena 2: Metoda merenja za merenja smetnji zračenja ispod 30 MHz

40.60 Završetak javne rasprave

Elektromagnetska kompatibilnost multimedijalne opreme — Zahtevi za imunost

40.60 Završetak javne rasprave

Električna i hibridna drumska vozila – Karakteristike radio-smetnji — Granice i metode merenja za zaštitu spoljašnjih prijemnika u frekvencijskom opsegu do 30 MHz — Izmena 1

40.60 Završetak javne rasprave

Specifikacija aparata i metoda za merenje radio-smetnji i imunosti — Deo 1-4: Aparati za merenje radio-smetnji i imunosti — Antene i ispitna mesta za merenje zračenih smetnji

10.99 Novi projekat se prihvata

Fragment 1: Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) — Deo 2-4: Okruženje — Nivoi kompatibilnosti u sistemima prenosa napajanja u industrijskim lokacijama za smetnje na niskim frekvencijama

10.99 Novi projekat se prihvata

2: Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) — Deo 2-4: Okruženje — Nivoi kompatibilnosti u industrijskim postrojenjima za smetnje na niskim frekvencijama (Informativni prilog koji opisuje koja okruženja su uključena u IEC 61000-2-4 i koja su isključena)

10.99 Novi projekat se prihvata

Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) - Deo 2-4: Okruženje - Nivoi kompatibilnosti u industrijskim postrojenjima za kondukcione smetnje na niskim frekvencijama

10.99 Novi projekat se prihvata

Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) — Deo 4-2: Tehnike ispitivanja i merenja — Ispitivanje imunosti na elektrostatičko pražnjenje

10.99 Novi projekat se prihvata

Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) — Deo 4-29: Tehnike ispitivanja i merenja — Ispitivanja imunosti na propade napona, kratke prekide i promene napona na pristupnom mestu ulaza jednosmernog napajanja

10.99 Novi projekat se prihvata

Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) — Deo 4-41: Tehnike ispitivanja i merenja — Test imunosti širokopojasnog zračenja

10.99 Novi projekat se prihvata

Električni uređaji i oprema za merenje, upravljanje i laboratorijsko korišćenje – Zahtevi za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC) – Deo 1: Opšti zahtevi – Izmena AA

20.60 Završetak rada na prednacrtu standarda

Električni uređaji i oprema za merenje, upravljanje i laboratorijsko korišćenje – Zahtevi za elektromagnetsku kompatibilnost (EMC) – Deo 2-6: Posebni zahtevi – Medicinski uređaji i oprema za in vitro dijagnostiku (IVD)

10.99 Novi projekat se prihvata

Nadzemni vodovi - Zahtevi i ispitivanja za opremu

10.20 Početak izjašnjavanja o predlogu

Aparati i sistemi za komunikaciju preko vodova za napajanje koji se koriste u niskonaponskim instalacijama u frekvencijskom opsegu od 1,6 MHz do 30 MHz — Deo 1: Opšte

60.60 Standard objavljen

Elektromagnetska kompatibilnost — Standard za familiju proizvoda za liftove, pokretne stepenice i pokretna gazišta — Imunost

60.60 Standard objavljen

Elektromagnetska kompatibilnost (EMC) — Standard za familiju proizvoda za mašine alatke — Deo 2: Imunost

60.60 Standard objavljen