Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Projekti

Pretražite srpske, evropske i međunarodne standarde. Odredite organizaciju koja je donosilac standarda, izaberite oznaku standarda ili ključnu reč i završite željenu pretragu. Možete dodati i fazu u izradi standarda ili komitet/komisiju koja je izradila standard.

Кriterijum: 33.200

Komunikacioni sistem za merače – Deo 2: Žičana M-Bus komunikacija – Izmena 1

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

I1/06 Saznaj više

Integrisanje aplikacija u elektroenergetskim objektima — Interfejsi sistema za upravljanje distribucijom — Deo 9: Interfejs za očitavanje i upravljanje brojilima

50.20 Početak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Aplikacioni programski interfejs za sisteme upravljanja elektroenergetskim sistemom (EMS-API) – Deo 302: Zajednički informacioni model (CIM) za potrebe modelovanja dinamičkih procesa

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Aplikacioni programski interfejs za sisteme za upravljanje elektroenergetskim sistemom (EMS-API) — Deo 457: Dinamički profili

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Komunikacioni sistem za merače – Deo 3: Protokoli aplikacije

40.60 Završetak javne rasprave

I1/06 Saznaj više

Komunikacioni sistem za merače – Deo 7: Usluge prenosa i bezbednosti

40.60 Završetak javne rasprave

I1/06 Saznaj više

Komunikacione mreže i sistemi za automatiku u elektroenergetskim objektima — Deo 10: Ispitivanje usaglašenosti

40.60 Završetak javne rasprave

Komunikacione mreže i sistemi za automatizaciju energetskih objekata – Deo 6: Jezik za opis konfiguracije za komunikaciju sa inteligentnim elektronskim uređajima (IED) u energetskim postrojenjima - Izmena 2

40.60 Završetak javne rasprave

Integrisanje aplikacija u elektroenergetskim objektima — Interfejsi sistema za upravljanje distribucijom — Deo 11: Proširenja zajedničkog informacionog modela (CIM) za potrebe distribucije

40.60 Završetak javne rasprave

Upravljanje elektroenergetskim sistemom i odgovarajuća razmena informacija – Bezbednost podataka i komunikacija – Deo 7: Modeli objekata podataka za upravljanje mrežom i sistemom (NSM)

40.60 Završetak javne rasprave

Upravljanje sistemima za skladištenje isporučene električne energije u električnim punjivim vozilima – Deo 1: Definicije, zahtevi i slučajevi upotrebe

40.60 Završetak javne rasprave

Komunikacione mreže i sistemi za automatizaciju energetskih objekata — Deo 7-3: Osnovna komunikaciona struktura — Klase zajedničkih podataka - Izmena 2

10.99 Novi projekat se prihvata

Komunikacione mreže i sistemi za automatizaciju elektroenergetskih objekata – Deo 7-410: Osnovna komunikaciona struktura – Hidroelektrane – Komunikacija za nadzor i upravljanje

10.99 Novi projekat se prihvata

Integrisanje aplikacija u elektroenergetskim sistemima – Interfejsi sistema za upravljanje elektrodistributivnim preduzećem – Deo 8: Interfejs za podršku kupcima

10.99 Novi projekat se prihvata

Aplikacioni programski interfejs za sisteme upravljanja elektroenergetskim sistemom (EMS-API) – Deo 303: Zajednički informacioni model (CIM), upravljanje mrežnim modelom

10.99 Novi projekat se prihvata

Aplikacioni programski interfejs za sisteme za upravljanje elektroenergetskim sistemom (EMS-API) — Deo 459: Okvir za upravljanje informacijama o modelu zajedničke mreže

10.99 Novi projekat se prihvata

Aplikacioni programski interfejs za sisteme za upravljanje elektroenergetskim sistemom (EMS-API) - Deo 501: Šema opisa resursa za opšti model informacija (CIM RDF)

10.99 Novi projekat se prihvata

Sistemi menadžmenta energije i razmena pridruženih informacija – Bezbednost podataka i komunikacija – Deo 14: Evidentiranje događaja u sajber bezbednosti

10.99 Novi projekat se prihvata