Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Projekti

Pretražite srpske, evropske i međunarodne standarde. Odredite organizaciju koja je donosilac standarda, izaberite oznaku standarda ili ključnu reč i završite željenu pretragu. Možete dodati i fazu u izradi standarda ili komitet/komisiju koja je izradila standard.

Komunikacioni sistem za merače – Deo 8: Sloj adaptacije

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

I1/06 Saznaj više

Nosivi elektronski uređaji i tehnologije - Deo 801-1: Pametna mreža tela (SmartBAN) - Poboljšani fizički sloj ultra niske snage

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Nosivi elektronski uređaji i tehnologije - Deo 801-2: Pametna mreža tela (SmartBAN) - Srednja kontrola pristupa srednje složenosti (MAC) za SmartBAN

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Bezbednost mašina - Zahtevi za bežične sisteme za upravljanje mašinama

10.99 Novi projekat se prihvata

Unificirana arhitektura OPC-a – Deo 1: Pregled i pojmovi

60.60 Standard objavljen

Unificirana arhitektura OPC-a – Deo 2: Model bezbednosti

60.60 Standard objavljen

Industrijske komunikacione mreže – Profili – Deo 3-17: Sigurnost funkcionisanja industrijskih sabirnica – Dodatne specifikacije za CPF 17

60.60 Standard objavljen

Razmena podataka o merenju električne energije – DLMS/COSEM skup – Deo 7-3: Žični i bežični M-Bus komunikacioni profili za lokalne mreže i mreže u neposrednoj blizini

60.60 Standard objavljen

Razmena podataka o merenju električne energije – DLMS/COSEM skup – Deo 7-5: Lokalni profili za prenos podataka za lokalne mreže (LN)

60.60 Standard objavljen

Industrijske komunikacione mreže — Mreže za automatizaciju visoke raspoloživosti — Deo 1: Opšti koncepti i metode za izračunavanje — Izmena 1

60.60 Standard objavljen

Sigurnost mašina - Zahtevi za bežične sisteme za upravljanje mašinama

60.60 Standard objavljen

Sigurnost mašina – Zahtevi za bežične sisteme za upravljanje mašinama – Izmena 11

60.60 Standard objavljen

Bežični prenos energije – Menadžment – Deo 2: Menadžment višestrukim uređajima

60.60 Standard objavljen

Upravljanje sadržajem – Nadzor i upravljanje personalnim digitalnim sadržajem

60.60 Standard objavljen

Razmena podataka o merenju električne energije – DLMS/COSEM skup – Deo 6-9: Mapiranje između profila poruka zajedničkog informacionog modela (IEC 61968-9) i DLMS/COSEM (IEC 62056) modela podataka i protokola

60.60 Standard objavljen

Razmena podataka o merenju električne energije – DLMS/COSEM skup – Deo 9-1: Komunikacioni profil koji koristi veb-servise za pristup DLMS/COSEM serveru preko COSEM pristupnog servisa (CAS)

60.60 Standard objavljen

Sistemi za obradu informacija - Medusobno povezivanje otvorenih sistema (OSI) - Osnovni referentni model - Deo 2: Ugradnja sigurnosti (identičan sa ISO 7498-2:1989)

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

I1/06 Saznaj više

Informaciona tehnologija - Međusobno povezivanje otvorenih sistema - Osnovni referentni model: Osnovni model

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

I1/06 Saznaj više