Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Projekti

Pretražite srpske, evropske i međunarodne standarde. Odredite organizaciju koja je donosilac standarda, izaberite oznaku standarda ili ključnu reč i završite željenu pretragu. Možete dodati i fazu u izradi standarda ili komitet/komisiju koja je izradila standard.

Lična identifikacija – Biometrija – Pregled sistema za biometrijsku verifikaciju implementiranih u Evropi

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Bezbedni i interoperabilni matični dokumenti – Deo 2: Model podataka

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Gap analiza standarda za novčanike evropskog digitalnog identiteta

60.60 Standard objavljen

Sistem identifikacionih kartica — Uputstvo za dizajn pristupnih uređaja koji se aktiviraju karticom

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Sistemi identifikacionih kartica — Evropska lična karta — Deo 1: Fizičke, električne i karakteristike transportnog protokola

90.20 Početak postupka preispitivanja standarda

Sistemi identifikacionih kartica — Evropska kartica za stanovništvo — Deo 2: Strukture logičkih podataka i bezbednosni servisi

90.20 Početak postupka preispitivanja standarda

Sistemi identifikacionih kartica — Evropska lična karta — Deo 3: Interoperabilnost evropske lične karte upotrebom aplikativnog interfejsa

90.20 Početak postupka preispitivanja standarda

Sistemi identifikacionih kartica — Evropska kartica za stanovništvo — Deo 4: Preporuke za izdavanje, rad i upotrebu evropske kartice za stanovništvo

90.20 Početak postupka preispitivanja standarda

Sistemi identifikacionih kartica — Evropska lična karta — Deo 5: Opšti uvod

90.60 Završetak postupka preispitivanja standarda

Profili interoperabilnosti u biometriji — Najbolja praksa uzimanja otisaka svih prstiju ruku

90.60 Završetak postupka preispitivanja standarda

Lična identifikacija — Preporuke za korišćenje biometrije u evropskoj automatskoj graničnoj kontroli

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Javni prevoz – Komunikacija između beskontaktnih čitača i medija za naplatu – Deo 1: Zahtevi za primenu ISO/IEC 14443

90.60 Završetak postupka preispitivanja standarda

Javni prevoz – Komunikacija između beskontaktnih čitača i medija za naplatu – Deo 2: Plan ispitivanja za ISO/IEC 14443

90.60 Završetak postupka preispitivanja standarda

Metodologija testiranja uticaja na životnu sredinu za operativnu primenu evropskih ABC sistema

90.60 Završetak postupka preispitivanja standarda

Lična identifikacija — Granični i zakonom propisani aplikativni profili za mobilne biometrijske sisteme identifikacije

90.60 Završetak postupka preispitivanja standarda

Fotografisanje celog tela

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Biometrijska autentifikacija za kontrolu pristupa kritičnoj infrastrukturi – Zahtevi i vrednovanje

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Lična identifikacija – Bezbedni i interoperabilni matični dokumenti – Deo 1: Pregled okvira

90.60 Završetak postupka preispitivanja standarda