Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Projekti

Pretražite srpske, evropske i međunarodne standarde. Odredite organizaciju koja je donosilac standarda, izaberite oznaku standarda ili ključnu reč i završite željenu pretragu. Možete dodati i fazu u izradi standarda ili komitet/komisiju koja je izradila standard.

Geografske informacije — Klasifikacija sistema — Deo 3: Metajezik za korišćenje zemljišta (LUML)

50.20 Početak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Geografske informacije – Jezik konceptualne šeme

50.20 Početak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Geografske informacije — Model domena zemljišne administracije (LADM) - Deo 3: Pomorska georegulacija

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Geografske informacije - Model geoprostornih informacija za unutrašnje prostore

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Geografske informacije – Pravila za aplikacione šeme

40.20 Nacrt na javnoj raspravi 60 dana

Geografske informacije – Usluge pozicioniranja

40.60 Završetak javne rasprave

Geografske informacije — Model domena zemljišne administracije (LADM)

40.20 Nacrt na javnoj raspravi 60 dana

Geografske informacije — Model domena zemljišne administracije (LADM) - Deo 4: Procena informacije

40.20 Nacrt na javnoj raspravi 60 dana

Geografske informacije — Model domena zemljišne administracije (LADM) - Deo 5: Informacije o prostornom planu

40.20 Nacrt na javnoj raspravi 60 dana

Geografske informacije – Geoprostorni API za geoprostorne entitete – Deo 1: Jezgro

40.60 Završetak javne rasprave

Geografske informacije – Procedure za registraciju objekata – Deo 1: Osnove

10.99 Novi projekat se prihvata

Geografske informacije — Infrastrukture prostornih podataka — Deo 1: Referentni model

60.60 Standard objavljen

Geografske informacije — Infrastrukture prostornih podataka — Deo 2: Dobri primeri iz prakse

60.60 Standard objavljen

Geografske informacije — Infrastrukture prostornih podataka — Deo 3: Razmatranje sa aspekta podataka

60.60 Standard objavljen

Geografske informacije — Infrastrukture prostornih podataka — Deo 4: Razmatranje sa aspekta servisa

60.60 Standard objavljen

Geografske informacije – Infrastruktura prostornih podataka – Deo 5: Validacija i ispitivanje

60.60 Standard objavljen

Upravljanje osmatranim hidrometrijskim podacima – Uputstvo

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Informatika u zdravstvu - Prikazivanje rezultata merenja u medicinskim naukama

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda