Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Projekti

Pretražite srpske, evropske i međunarodne standarde. Odredite organizaciju koja je donosilac standarda, izaberite oznaku standarda ili ključnu reč i završite željenu pretragu. Možete dodati i fazu u izradi standarda ili komitet/komisiju koja je izradila standard.

Informatika u zdravstvu – Klasifikacija potreba u cilju obrade osnovnih informacija o ličnom zdravlju

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Informatika u zdravstvu – Klinički detalji – Osnovni principi za usaglašavanje termina i identifikatora terapeutskih indikacija

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Informatika u zdravstvu – Strukture kategorija za prikaz bolničarske prakse u terminološkim sistemima

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Informatika u zdravstvu – HL7 elektronski zdravstveni dosije – model funkcionalnosti sistema, izdanje 2.1 (EHR FM)

40.60 Završetak javne rasprave

Informatika u zdravstvu – Interoperabilnost uređaja – Deo 10700: Komunikacija medicinskih aparata na mestu nege – Standard za osnovne zahteve za učesnike u sistemu za servisno orijentisano povezivanje uređaja (SDC)

40.60 Završetak javne rasprave

Informatika u zdravstvu – Podaci na zdravstvenoj ispravi – Deo 7: Podaci o terapiji

40.60 Završetak javne rasprave

Informatika u zdravstvu – Portfolio referentnih standarda (RSP) – Kliničko snimanje

40.60 Završetak javne rasprave

Informatika u zdravstvu – Interoperabilnost uređaja – Deo 10206: Komunikacija medicinskih aparata za ličnu upotrebu – Informacioni model apstraktnog sadržaja

40.60 Završetak javne rasprave

Informatika u zdravstvu – Interoperabilnost uređaja – Deo 10421: Komunikacija medicinskih aparata za ličnu upotrebu – Specijalni aparati – Monitor za vršni izdisajni protok (vršni protok)

40.60 Završetak javne rasprave

Informatika u zdravstvu – Interoperabilnost uređaja – Deo 10425: Komunikacija medicinskih aparata za ličnu upotrebu – Specijalni aparati – Monitor za kontinuirano praćenje glukoze (CGM)

40.60 Završetak javne rasprave

Informatika u zdravstvu – Interoperabilnost uređaja – Deo 10471: Komunikacija medicinskih aparata za ličnu upotrebu – Specijalni aparati – Sistem aparata za samostalan život starih i bolesnih

40.60 Završetak javne rasprave

Informatika u zdravstvu – Interoperabilnost uređaja – Deo 10472: Komunikacija medicinskih aparata za ličnu upotrebu – Specijalni aparati – Monitor za terapiju lekovima

40.60 Završetak javne rasprave

Informatika u zdravstvu – Interoperabilnost uređaja – Deo 10701: Komunikacija medicinskih aparata na mestu nege – Obezbeđivanje metrike od strane učesnika u sistemu za servisno orijentisano povezivanje uređaja (SDC)

40.60 Završetak javne rasprave

Informatika u zdravstvu – Terminološki resursi – Deo 1: Karakteristike

30.99 Nacrt komisije standarda odobrava se za javnu raspravu

Informatika u zdravstvu – Zahtevi za elektronske recepte

30.99 Nacrt komisije standarda odobrava se za javnu raspravu

Stomatologija — 2D rendgenska analiza zasnovana na veštačkoj inteligenciji (AI) — Generisanje podataka, beleženje podataka i obrada podataka

30.99 Nacrt komisije standarda odobrava se za javnu raspravu

Informatika u zdravstvu – Međunarodni rezime zdravstvenog kartona pacijenta

30.99 Nacrt komisije standarda odobrava se za javnu raspravu

Informatika u zdravstvu – Zahtevi za evidenciju izdavanja medicinskog proizvoda

10.99 Novi projekat se prihvata