Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Projekti

Pretražite srpske, evropske i međunarodne standarde. Odredite organizaciju koja je donosilac standarda, izaberite oznaku standarda ili ključnu reč i završite željenu pretragu. Možete dodati i fazu u izradi standarda ili komitet/komisiju koja je izradila standard.

Informatika u zdravstvu – Poslovni zahtevi za sintaksu za razmenu strukturiranih informacija o dozama medicinskih proizvoda

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Informatika u zdravstvu – Identifikacija medicinskih proizvoda – Uputstvo za primenu ISO 11239 elemenata i strukture podataka za jedinstvenu identifikaciju i razmenu regulisanih informacija o obrascima za farmaceutske doze, jedinicama predstavljanja, administrativnim tokovima i ambalaži

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Nosivi elektronski uređaji i tehnologije - Deo 801-1: Pametna mreža tela (SmartBAN) - Poboljšani fizički sloj ultra niske snage

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Nosivi elektronski uređaji i tehnologije - Deo 801-2: Pametna mreža tela (SmartBAN) - Srednja kontrola pristupa srednje složenosti (MAC) za SmartBAN

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Informatika u zdravstvu – Identifikacija medicinskih proizvoda – Elementi i strukture podataka za jedinstvenu identifikaciju i razmenu regulisanih informacija o medicinskim proizvodima – Izmena 1

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Informatika u zdravstvu – HL7 elektronski zdravstveni dosije – model funkcionalnosti sistema, izdanje 2.1 (EHR FM)

40.20 Nacrt na javnoj raspravi 60 dana

Informatika u zdravstvu – Identifikacija medicinskih proizvoda – Elementi i strukture podataka za jedinstvenu identifikaciju i razmenu regulisanih informacija o obrascima za farmaceutske doze, jedinicama predstavljanja, administrativnim tokovima i ambalaži

40.60 Završetak javne rasprave

Informatika u zdravstvu – Resursi kliničkog znanja – Metapodaci

40.60 Završetak javne rasprave

Informatika u zdravstvu – Telemedicinske usluge – Smernice za planiranje kvaliteta

40.60 Završetak javne rasprave

Informatika u zdravstvu – Terminološki resursi – Deo 1: Karakteristike

40.60 Završetak javne rasprave

Informatika u zdravstvu – Strukture kategorija za prikaz bolničarske prakse u terminološkim sistemima

45.99 Slanje nacrta FV u CCMC

Informatika u zdravstvu – Komunikacija medicinskih aparata za ličnu upotrebu – Deo 10404: Specijalni aparati – Pulsni oksimetar

40.60 Završetak javne rasprave

Informatika u zdravstvu – Komunikacija medicinskih aparata za ličnu upotrebu – Deo 10407: Specijalni aparati – Aparat za merenje krvnog pritiska

40.60 Završetak javne rasprave

Informatika u zdravstvu – Komunikacija medicinskih aparata za ličnu upotrebu – Deo 10408: Specijalni aparati – Termometar

40.60 Završetak javne rasprave

Informatika u zdravstvu – Komunikacija medicinskih aparata za ličnu upotrebu – Deo 10415: Specijalni aparati – Vaga za merenje

40.60 Završetak javne rasprave

Informatika u zdravstvu – Komunikacija medicinskih aparata za ličnu upotrebu – Deo 10419: Specijalni uređaji – Insulinska pumpa

40.20 Nacrt na javnoj raspravi 60 dana

Informatika u zdravstvu – Komunikacija medicinskih aparata za ličnu upotrebu – Deo 10420: Specijalni aparati – Analizator sastava tela

40.60 Završetak javne rasprave

Informatika u zdravstvu – Komunikacija medicinskih aparata za ličnu upotrebu – Deo 20601: Aplikativni profil – Optimizovani protokol razmene podataka

40.60 Završetak javne rasprave