Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Projekti

Pretražite srpske, evropske i međunarodne standarde. Odredite organizaciju koja je donosilac standarda, izaberite oznaku standarda ili ključnu reč i završite željenu pretragu. Možete dodati i fazu u izradi standarda ili komitet/komisiju koja je izradila standard.

Кriterijum: 45.020

Primene na železnici — Profili — Deo 5: Osnove, objašnjenje i urađeni primeri

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Aspekti hiperlup sistema - Referentna arhitektura

50.20 Početak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Primene na železnici — Profili — Deo 1: Opšte — Zajednička pravila za šinska vozila i infrastrukturu

40.60 Završetak javne rasprave

Primene na železnici — Profili — Deo 2: Šinska vozila

40.60 Završetak javne rasprave

Primene na železnici — Profili — Deo 3: Infrastruktura

40.60 Završetak javne rasprave

Primene na železnici — Profili — Deo 4: Katalog definisanih profila

40.60 Završetak javne rasprave

Primene na železnici – Projektovanje prema potrebama osoba sa smanjenom pokretljivošću (PRM) – Opšti zahtevi – Deo 1: Kontrast

40.60 Završetak javne rasprave

Primene na železnici – Projektovanje u skladu sa potrebama osoba sa smanjenom pokretljivošću (PRM) – Opšti zahtevi – Deo 2: Informacije

40.60 Završetak javne rasprave

Primene na železnici – Projektovanje prema potrebama osoba sa smanjenom pokretljivošću (PRM) – Opšti zahtevi – Deo 3: Optičke i frikcione karakteristike

40.60 Završetak javne rasprave

Primene na železnici – Projektovanje prema potrebama osoba sa smanjenom pokretljivošću (PRM) – Zahtevi za pristup železničkoj infrastrukturi bez prepreka

40.60 Završetak javne rasprave

Primene na železnici – Elektromagnetska kompatibilnost – Deo 4: Emisija i imunost signalnih i telekomunikacionih uređaja

45.99 Slanje nacrta FV u CCMC

Primene na železnici – Elektromagnetska kompatibilnost – Deo 5: Emisija i imunost stabilnih postrojenja i uređaja za napajanje

45.99 Slanje nacrta FV u CCMC

Primene na železnici – Specifikacija i demonstracija pouzdanosti, dostupnosti, pogodnosti za održavanje i bezbednosti (RAMS) – Deo 1: Opšti procesi RAMS-a – Izmena 1

45.99 Slanje nacrta FV u CCMC

Primene na železnici – Specifikacija i demonstracija pouzdanosti, dostupnosti, pogodnosti za održavanje i bezbednosti (RAMS) – Deo 2: Sistemski pristup bezbednosti – Izmena 1

45.99 Slanje nacrta FV u CCMC

Primene na železnici — Sistem upravljanja kvalitetom na železnici — ISO 9001:2015 i specifični zahtevi za primenu u železničkom sektoru

40.20 Nacrt na javnoj raspravi 60 dana

Primene na železnici - Kočenje - Opšti rečnik

40.10 harmonizedStageCodeLabel.40.10

Akustika — Primene na železnici — Merenje buke koju emituju šinska vozila

40.60 Završetak javne rasprave

Primene na železnici — Sistem upravljanja kvalitetom na železnici — ISO 9001:2015 i specifični zahtevi za primenu u železničkom sektoru

10.99 Novi projekat se prihvata