Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Projekti

Pretražite srpske, evropske i međunarodne standarde. Odredite organizaciju koja je donosilac standarda, izaberite oznaku standarda ili ključnu reč i završite željenu pretragu. Možete dodati i fazu u izradi standarda ili komitet/komisiju koja je izradila standard.

Primene na železnici — Udobnost putnika tokom putovanja — Merenje i vrednovanje

50.20 Početak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Primene na železnici — Zahtevi čvrstoće za kolski sanduk šinskih vozila — Deo 2: Teretni vagoni - Izmena 1

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Oprema i pribor za TNG — Postupci punjenja i pražnjenja železničkih cisterni za TNG

50.99 Definitivni tekst nacrta standarda odobren za objavljivanje

Primene na železnici – Oznake na železničkim vozilima – Deo 1: Teretni vagoni

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Primene na železnici – Konstrukcioni zahtevi za stepenike, rukohvate i odgovarajuće elemente za železničko osoblje – Deo 2: Teretni vagoni

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Primene na železnici – Ispitivanje i simulacija u cilju prihvatanja dinamičkih karakteristika šinskih vozila – Ispitivanje bezbednosti tokom kretanja pod dejstvom uzdužnih pritisnih sila

45.99 Slanje nacrta FV u CCMC

Primene na železnici — Infrastruktura — Mašine koje mogu da se demontiraju, prikolice i prateća oprema — Deo 1: Tehnički uslovi za kretanje i rad

45.99 Slanje nacrta FV u CCMC

Primene na železnici — Infrastruktura — Mašine koje mogu da se demontiraju, prikolice i prateća oprema — Deo 2: Opšti bezbednosni zahtevi

45.99 Slanje nacrta FV u CCMC

Primene na železnici — Sistemi prolaza između komponenata voza — Deo 1: Glavne primene

45.99 Slanje nacrta FV u CCMC

Primene na železnici – Projektovanje prema potrebama osoba sa smanjenom pokretljivošću – Oprema i komponente u šinskim vozilima – Deo 1: Toaleti

40.60 Završetak javne rasprave

Primene na železnici – Projektovanje prema potrebama osoba sa smanjenom pokretljivošću (PRM) – Oprema i komponente u šinskim vozilima – Deo 2: Elementi za sedenje, stajanje i kretanje

40.60 Završetak javne rasprave

Primene na železnici – Projektovanje prema potrebama osoba sa smanjenom pokretljivošću (PRM) – Oprema i komponente u šinskim vozilima – Deo 3: Prolazi i unutrašnja vrata

40.60 Završetak javne rasprave

Primene na železnici – Projektovanje prema potrebama osoba sa smanjenom pokretljivošću (PRM) – Pristupačnost šinskih vozila za osobe sa smanjenom pokretljivošću – Deo 1: Stepenice za ulaz i izlaz

40.60 Završetak javne rasprave

Primene na železnici – Projektovanje prema potrebama osoba sa smanjenom pokretljivošću – Pristupačnost šinskih vozila za osobe sa smanjenom pokretljivošću – Deo 2: Oprema za pomoć pri ulasku i izlasku

40.60 Završetak javne rasprave

Primene na železnici — Specifikacija funkcionalnih interfejsa — Sistem vrata

60.60 Standard objavljen

Primene na železnici — Udobnost putnika u vožnji — Merenje i vrednovanje

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Primene na železnici — Vagon-cisterne — Deo 1: Identifikacione pločice vagon-cisterni za prevoz opasne robe

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Primene na železnici — Vagon-cisterne — Deo 2: Uređaji za pražnjenje tečnih materija koji se nalaze sa donje strane cisterne uključujući povratni vod gasne faze

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda