Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Projekti

Pretražite srpske, evropske i međunarodne standarde. Odredite organizaciju koja je donosilac standarda, izaberite oznaku standarda ili ključnu reč i završite željenu pretragu. Možete dodati i fazu u izradi standarda ili komitet/komisiju koja je izradila standard.

Кriterijum: 49.020

Vazduhoplovstvo - Sistemi bespilotnih letelica - Deo 002: Direktna daljinska identifikacija

50.20 Početak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Zahtevi za proveru koji se odnose na vazduhoplovstvo, svemirski i odbrambeni sistemi menadžmenta kvalitetom

50.20 Početak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Vazduhoplovstvo — Sistem menadžmenta kvalitetom — Upravljanje metodom varijacije ključnih karakteristika

50.20 Početak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Vazduhoplovstvo — Sistemi menadžmenta kvalitetom — Deo 3: Zahtevi za obuku, razvoj, osposobljenost i autentifikaciju proveravača u vazduhoplovstvu, svemiru i odbrani

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Vazduhoplovstvo — Sistemi menadžmenta kvalitetom — Deo 001: Zahtevi za vazduhoplovstvo, kosmički i odbrambeni program sertifikacije sistema menadžmenta kvalitetom

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Vazduhoplovstvo - Zahtevi za sertifikat o usaglašenosti

50.20 Početak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Upravljanje programom - Definicija opravdanosti i kvalifikacija - Smernica za izradu plana opravdanosti definicije i dosije opravdanosti definicije

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Vazduhoplovstvo — LOTAR — Dugoročno arhiviranje i pretraživanje digitalne tehničke dokumentacije proizvoda, kao što su 3D, CAD i PDM podaci — Deo 120: CAD 3D eksplicitna geometrija sa crtežom proizvoda i informacijama o proizvodnji

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Vazduhoplovstvo — LOTAR — Dugoročno arhiviranje i pretraživanje digitalne tehničke dokumentacije proizvoda, kao što su 3D, CAD i PDM podaci — Deo 121: Semantička reprezentacija CAD 3D eksplicitna geometrija sa informacijama o proizvodu i proizvodnji

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Vazduhoplovstvo — LOTAR — Dugoročno arhiviranje i pretraživanje digitalne tehničke dokumentacije proizvoda, kao što su 3D, CAD i PDM podaci — Deo 125: Eksplicitna struktura CAD montaže sa crtežom proizvoda i informacijama o proizvodnji(PMI)

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Dozimetrija izloženosti kosmičkom zračenju u civilnom vazduhoplovstvu – Deo 3: Merenja na visinama leta aviona

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Informacione tehnologije – Telekomunikacije i razmena informacija među sistemima – (Računarska) Mreža bespilotnih letelica (UAAN) – Deo 1: Model komunikacije i zahtevi

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

I1/06 Saznaj više

Informacione tehnologije – Telekomunikacije i razmena informacija među sistemima – (Računarska) Mreža bespilotnih letelica (UAAN) – Deo 2: Protokoli fizičkog sloja i sloja podataka za zajedničku komunikaciju

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

I1/06 Saznaj više

Informacione tehnologije – Telekomunikacije i razmena informacija među sistemima – (Računarska) Mreža bespilotnih letelica (UAAN) – Deo 3: Protokoli fizičkog sloja i sloja podataka za upravljačku komunikaciju

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

I1/06 Saznaj više

Informacione tehnologije – Telekomunikacije i razmena informacija među sistemima – (Računarska) Mreža bespilotnih letelica (UAAN) – Deo 4: Protokoli fizičkog sloja i sloja podataka za video komunikaciju

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

I1/06 Saznaj više

Vazduhoplovstvo - Sistemi bespilotnih letelica - Deo 001: Zahtevi i verifikacija proizvoda

40.60 Završetak javne rasprave

Vazduhoplovstvo - Sistemi bespilotnih letelica - Deo 003: Zahtevi za geo-svest

45.99 Slanje nacrta FV u CCMC

Vazduhoplovstvo - Sistemi bespilotnih letelica - Deo 004: Zahtevi za osvetljenjem

45.99 Slanje nacrta FV u CCMC