Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Projekti

Pretražite srpske, evropske i međunarodne standarde. Odredite organizaciju koja je donosilac standarda, izaberite oznaku standarda ili ključnu reč i završite željenu pretragu. Možete dodati i fazu u izradi standarda ili komitet/komisiju koja je izradila standard.

Кriterijum: 65.080

Oplemenjivači zemljišta i supstrati — Uzimanje uzoraka

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Đubriva, krečni materijali i inhibitori — Uzimanje uzoraka i priprema uzoraka — Deo 4: Uzimanje uzoraka na prisustvo mikroba

50.99 Definitivni tekst nacrta standarda odobren za objavljivanje

Đubriva – Opisivanje oblika fizičkih jedinica

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Oplemenjivači zemljišta i supstrati- Određivanje temperaturnog i vremenskog profila tokom kompostiranja i digestije

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Đubriva, krečni materijali i inhibitori– Rečnik – Deo 3: Termini koji se odnose na krečne materijale

40.60 Završetak javne rasprave

Krečni materijali – Nazivi, specifikacije i obeležavanje

40.10 harmonizedStageCodeLabel.40.10

Đubriva i materije za kalcifikaciju - Uzimanje uzoraka i pripremanje uzoraka - Deo 1: Uzimanje uzoraka

40.60 Završetak javne rasprave

Đubriva, materije za kalcifikaciju i inhibitori - Uzimanje uzoraka i pripremanje uzoraka - Deo 2: Opšte odredbe o pripremanju uzoraka

40.60 Završetak javne rasprave

Đubriva, materije za kalcifikaciju i inhibitori – Uzimanje uzoraka i pripremanje uzoraka – Deo 3: Uzimanje uzoraka statičnih gomila

40.60 Završetak javne rasprave

Prethodno oblikovani supstrati — Određivanje dužine, širine, visine, zapremine i zapreminske mase

40.60 Završetak javne rasprave

Biostimulatori biljaka - Izjave - Deo 1: Opšti principi

45.99 Slanje nacrta FV u CCMC

Biostimulatori biljaka - Izjave - Deo 2: Efikasnost iskorišćavanja hranljivih elemenata koja je rezultat upotrebe biostimulatora biljaka

45.99 Slanje nacrta FV u CCMC

Biostimulatori biljaka - Izjave - Deo 3: Tolerancija na abiotski stres koji je rezultat upotrebe biostimulatora biljaka

45.99 Slanje nacrta FV u CCMC

Biostimulatori biljaka - Izjave - Deo 4: Određivanje svojstava kvaliteta koja su rezultat upotrebe biostimulatora biljaka

45.99 Slanje nacrta FV u CCMC

Biostimulatori biljaka - Izjave - Deo 5: Određivanje pristupačnosti hranljivih elemenata vezanih u zemljištu ili rizosferi

45.99 Slanje nacrta FV u CCMC

Biostimulatori biljaka - Određivanje specifičnih elemenata - Deo 1: Razaranje carskom vodom za kasnije određivanja elemenata

45.99 Slanje nacrta FV u CCMC

Biostimulatori biljaka - Određivanje specifičnih elemenata - Deo 2: Određivanje ukupnog sadržaja Cd, Pb, Ni, As, Cr, Cu i Zn

45.99 Slanje nacrta FV u CCMC

Biostimulatori biljaka - Određivanje specifičnih elemenata - Deo 3: Određivanje žive

45.99 Slanje nacrta FV u CCMC