Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Projekti

Pretražite srpske, evropske i međunarodne standarde. Odredite organizaciju koja je donosilac standarda, izaberite oznaku standarda ili ključnu reč i završite željenu pretragu. Možete dodati i fazu u izradi standarda ili komitet/komisiju koja je izradila standard.

Кriterijum: 67.020

Bezbednost hrane – Deo 1: Zahtevi za tela koja obavljaju proveru i sertifikaciju sistema menadžmenta bezbednošću hrane — Ispravka 1

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

E034-17 Saznaj više

Autentičnost hrane -DNK barkodiranje školjkaša i proizvoda dobijenih od školjkaša korišćenjem definisanih mitohondrijalnih segmenata gena 16S rRNK

45.99 Slanje nacrta FV u CCMC

Autentičnost hrane –DNK barkodiranje mesa i proizvoda od mesa dobijenih od sisara i živine korišćenjem definisanih segmenata mitohondrijalnog citohroma b i citohroma c oksidaze I

45.99 Slanje nacrta FV u CCMC

Autentičnost hrane – Autentičnost hrane i prevara – Koncepti, termini i definicije

40.60 Završetak javne rasprave

Prethodno potrebni programi za bezbednost hrane — Deo 1: Proizvodnja hrane

40.00 Dopunjavanje i evidentiranje podataka o nacrtu standarda

E034-17 Saznaj više

Prethodno potrebni programi za bezbednosti hrane — Deo 100: Zahtevi za PRP-ove uobičajene za lanac snabdevanja hranom, hranom za životinje i ambalažom

40.00 Dopunjavanje i evidentiranje podataka o nacrtu standarda

E034-17 Saznaj više

Prethodno potrebni programi za bezbednost hrane — Deo 2: Ketering

40.00 Dopunjavanje i evidentiranje podataka o nacrtu standarda

E034-17 Saznaj više

Prethodno potrebni programi za bezbednost hrane — Deo 4: Proizvodnja ambalaže za pakovanje hrane

40.00 Dopunjavanje i evidentiranje podataka o nacrtu standarda

E034-17 Saznaj više

Prethodno potrebni programi za bezbednost hrane – Deo 5: Transport i skladištenje

40.00 Dopunjavanje i evidentiranje podataka o nacrtu standarda

E034-17 Saznaj više

Prethodno potrebni programi za bezbednost hrane — Deo 6: Proizvodnja hrane i hrane za životinje

40.00 Dopunjavanje i evidentiranje podataka o nacrtu standarda

E034-17 Saznaj više

Prethodno potrebni programi za bezbednost hrane — Deo 7: Maloprodaja

40.00 Dopunjavanje i evidentiranje podataka o nacrtu standarda

E034-17 Saznaj više

Sistemi menadžmenta bezbednošću hrane — Zahtevi za svaku organizaciju u lancu hrane — Izmena 1: Klimatske promene

10.99 Novi projekat se prihvata

E034-17 Saznaj više

Ambalaža - Upravljanje higijenom u proizvodnji ambalaže za prehrambene proizvode - Zahtevi

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Z261-5 Saznaj više

Higijena hrane – Proizvodnja i točenje toplih napitaka iz aparata za tople napitke – Higijenski zahtevi, ispitivanje migracije

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Prehrambeni proizvodi - Detekcija hrane tretirane zračenjem koja sadrži kosti - Metoda ESR spektroskopije

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Bezbednost mašina - Maziva pri slučajnom kontaktu sa proizvodom - Higijenski zahtevi

60.60 Standard objavljen

Sistemi menadžmenta bezbednošću hrane – Zahtevi za svaku organizaciju u lancu hrane

60.60 Standard objavljen

E034-17 Saznaj više

Sistemi menadžmenta bezbednošću hrane – Zahtevi za svaku organizaciju u lancu hrane - Ispravka

60.60 Standard objavljen

E034-17 Saznaj više