Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Projekti

Pretražite srpske, evropske i međunarodne standarde. Odredite organizaciju koja je donosilac standarda, izaberite oznaku standarda ili ključnu reč i završite željenu pretragu. Možete dodati i fazu u izradi standarda ili komitet/komisiju koja je izradila standard.

Кriterijum: 67.040

Električni aparati za domaćinstvo i slični aparati za hlađenje i zamrzavanje – Čuvanje hrane - Izmena 1

40.20 Nacrt na javnoj raspravi 60 dana

Alge i proizvodi od algi – Primena u hrani i hrani za životinje: Opšti pregled ograničenja, postupaka i analitičkih metoda

60.60 Standard objavljen

Prehrambeni proizvodi - Određivanje sadržaja nitrata i/ili nitrita - Deo 1: Opšta razmatranja

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Nemasna hrana - Određivanje ostataka ditiokarbamata i tiuramdisulfida - Deo 1: Spektrometrijska metoda

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Nemasna hrana - Određivanje ostataka ditiokarbamata i tiuramdisulfida - Deo 2: Metoda gasne hromatografije

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Prehrambeni proizvodi - Određivanje vitamina A tečnom hromatografijom visoke performanse - Deo 2: Merenja ß-karotena

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Masna hrana - Određivanje pesticida i polihlorovanih bifenila (PCB) - Deo 1: Opšte

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Masna hrana - Određivanje pesticida i polihlorovanih bifenila (PCB) - Deo 2: Ekstrakcija masti, pesticida i PCB-a i određivanje sadržaja masti

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Masna hrana - Određivanje pesticida i polihlorovanih bifenila (PCB) - Deo 3: Metode prečišćavanja

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Masna hrana - Određivanje pesticida i polihlorovanih bifenila (PCB) - Deo 4 : Određivanje, testovi potvrde, razno

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Podaci o hrani — Struktura i oblik za razmenu

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

E034-17 Saznaj više

Sprečavanje dopinga u sportu – Dobra razvojna i proizvodna praksa usmerena na sprečavanje prisustva zabranjenih supstanci u hrani i dodacima hrani namenjenoj sportistima

60.60 Standard objavljen

Prehrambeni proizvodi - Detekcija hrane tretirane zračenjem koja sadrži mast - Analiza 2-alkilciklobutanona metodom gasne hromatografije/masene spektrometrije

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Prehrambeni proizvodi - Određivanje sulfita - Deo 1: Optimalna metoda po Monijer-Vilijamsu

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Prehrambeni proizvodi - Određivanje sulfita - Deo 2: Enzimska metoda

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Električni aparati za domaćinstvo i slični aparati za hlađenje i zamrzavanje – Čuvanje hrane

60.60 Standard objavljen

Sledljivost u lancu hrane za životinje i hrane - Opšti principi i osnovni zahtevi za sistem projektovanja i primene

60.60 Standard objavljen

E034-17 Saznaj više

Definicije i tehnički kriterijumi za hranu i sastojke hrane pogodne za vegetarijance ili vegane, kao i za označavanje i izjave

60.60 Standard objavljen

E034-17 Saznaj više