Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Projekti

Pretražite srpske, evropske i međunarodne standarde. Odredite organizaciju koja je donosilac standarda, izaberite oznaku standarda ili ključnu reč i završite željenu pretragu. Možete dodati i fazu u izradi standarda ili komitet/komisiju koja je izradila standard.

Кriterijum: 67.050

Prehrambeni proizvodi - Minimalni zahtevi za performanse za kvantitativno merenje alergena u prehrambenim proizvodima, mleku, jajima, kikirikiju, lešniku, bademu, orahu, indijskom orahu, pekan orahu, brazilskom orahu, pistaćima, makadamiji, pšenici, lupini, susamu, senfu, soji, celeru, ribi, mekušcima i rakovima

50.20 Početak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Prehrambeni proizvodi - Određivanje elemenata u tragovima - Određivanje žive atomskom apsorpcionom spektrometrijom -tehnikom hladnih para (CVAAS) posle razaranja pod pritiskom

40.60 Završetak javne rasprave

Određivanje žive atomskom apsorpcionom spektrometrijom (AFS) -tehnikom hladnih para posle razaranja pod pritiskom

40.60 Završetak javne rasprave

Prehrambeni proizvodi - Određivanje elemenata u tragovima - Određivanje žive atomskom apsorpcionom spektrometrijom -tehnikom hladnih para (CVAAS) posle razaranja pod pritiskom

40.60 Završetak javne rasprave

Prehrambeni proizvodi — Brza metoda za analizu višestrukih visokopolarnih pesticida i njihovih metabolita u prehrambenim proizvodima koja uključuje ekstrakciju zakiseljenim metanolom i merenje pomoću LC ili IC-MS/MS (QuPPe-metoda)

40.60 Završetak javne rasprave

Autentičnost hrane – Određivanje odnosa C i/ili N izotopa u hrani pomoću elementarnog analizatora – Masena spektrometrija odnosa izotopa (EA- IRMS)

40.20 Nacrt na javnoj raspravi 60 dana

Prehrambeni proizvodi – Opšte smernice za validaciju kvalitativnih PCR metoda u realnom vremenu – Deo 1: Validacija u jednoj laboratoriji

40.60 Završetak javne rasprave

Prehrambeni proizvodi – Određivanje sadržaja ukupnog azota sagorevanjem u skladu sa Dumasovim principom i izračunavanje sadržaja sirovih proteina – Deo 2: Žita, mahunjače i mleveni proizvodi od žita.

10.99 Novi projekat se prihvata

E034-4 Saznaj više

Prehrambeni proizvodi - Usitnjavanje uzorka za analizu mikotoksina - Poređenje između suvog mlevenja i vlažnog mlevenja (slurry mixing)

60.60 Standard objavljen

Analiza hrane - Određivanje ostataka pesticida LC-MS/MS metodom - Parametri tandem-masene spektrometrije

60.60 Standard objavljen

Prehrambeni proizvodi – Detekcija alergena u hrani – Šablon za pružanje informacija o imunološkim metodama i metodama molekularne biologije

60.60 Standard objavljen

Analiza hrane – Određivanje ostataka pesticida GC-MS metodom – Retenciona vremena, parametri masene spektrometrije i informacije o odzivu detektora

60.60 Standard objavljen

Prehrambeni proizvodi ― Određivanje ostataka pesticida GC-MS/MS ― Parametri tandem masene spektrometrije

60.60 Standard objavljen

Hrana biljnog porekla ― Višestruka metoda za određivanje ostataka pesticida pomoću GC ili LC analize nakon ekstrakcije/raspodele acetonitrilom i prečišćavanja pomoću disperzivne SPE ― Podaci o validaciji modularne QuEChERS metode

60.60 Standard objavljen

Prehrambeni proizvodi - Određivanje neohesperidin-dihidrohalkona

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Prehrambeni proizvodi - Metode analize za detekciju genetski modifikovanih organizama i proizvoda koji potiču od njih - Strategije uzimanja uzoraka

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Prehrambeni proizvodi — Određivanje acesulfama K, aspartama, neohesperidin-dihidrohalkona i saharina — Metoda tečne hromatografije visoke performanse

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Prehrambeni proizvodi — Detekcija alergena u hrani pomoću imunoloških metoda — Deo 2: Kvantitativno određivanje lešnika imunoenzimskim ispitivanjem korišćenjem monoklonalnih antitela i detekcijom proteina bicinhoninskom kiselinom

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda