Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Projekti

Pretražite srpske, evropske i međunarodne standarde. Odredite organizaciju koja je donosilac standarda, izaberite oznaku standarda ili ključnu reč i završite željenu pretragu. Možete dodati i fazu u izradi standarda ili komitet/komisiju koja je izradila standard.

Кriterijum: 67.060

Pšenično brašno (Triticum aestivum L.) ― Amperometrijska metoda merenja oštećenja skroba

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

E034-4 Saznaj više

Pšenično brašno — Fizička svojstva testa — Deo 1: Određivanje apsorpcije vode i reoloških svojstava korišćenjem farinografa

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

E034-4 Saznaj više

Pšenično brašno — Fizička svojstva testa — Deo 2: Određivanje reoloških svojstava korišćenjem ekstenzografa

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

E034-4 Saznaj više

Žita i proizvodi od žita - Određivanje sadržaja vlage -- Deo 2: Metoda automatske peći za sušenje

40.60 Završetak javne rasprave

E034-4 Saznaj više

Pirinač - Specifikacija - Izmena 1

40.60 Završetak javne rasprave

E034-4 Saznaj više

Prehrambeni proizvodi – Određivanje sadržaja ukupnog azota sagorevanjem u skladu sa Dumasovim principom i izračunavanje sadržaja sirovih proteina – Deo 2: Žita, mahunjače i mleveni proizvodi od žita.

10.99 Novi projekat se prihvata

E034-4 Saznaj više

Žita i proizvodi od žita – Studije uzimanja uzoraka

60.60 Standard objavljen

E034-4 Saznaj više

Tehnički izveštaj o međulaboratorijskim ispitivanjima za određivanje bezaca u običnoj pšenici, raži i durum pšenici

60.60 Standard objavljen

E034-4 Saznaj više

Žita i proizvodi od žita – Tehnički izveštaj o međulaboratorijskim ispitivanjima za određivanje sadržaja nečistoća u kukuruzu (Zea mays, L.) i prosu (Sorghum bicolor, L.)

60.60 Standard objavljen

E034-4 Saznaj više

Žita i proizvodi od žita – Tehnički izveštaj o međulaboratorijskim ispitivanjima za određivanje sadržaja nečistoća u kukuruzu (Zea mays, L.) i sirku (Sorghum bicolor, L.)- Ispravka 1

60.60 Standard objavljen

E034-4 Saznaj više

Žita (pšenica i ječam) - Tehnički izveštaj međulaboratorijskih studija za određivanje vlage i proteina u celim zrncima pomoću bliske infracrvene spektroskopije

60.60 Standard objavljen

E034-4 Saznaj više

Žita i proizvodi od žita - Durum pšenica (T. durum Desf.) - Opšta uputstva za instrumentalne metode za merenje boje krupice (griza)

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

E034-4 Saznaj više

Žita i proizvodi od žita - Pšenica (Triticum aestivum L.) - Određivanje alveografskih svojstava testa od brašna za tržište i od brašna proizvedenog laboratorijskim mlevenjem pri podešenoj hidrataciji i metodologije laboratorijskog mlevenja

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

E034-4 Saznaj više

Prehrambeni proizvodi ― Određivanje hidridno-reaktivnih jedinjenja arsena u pirinču atomskom apsorpcionom spektrometrijom (hidridna AAS) posle ekstrakcije kiselinom

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Prehrambeni proizvodi – Određivanje akrilamida u hrani i kafi pomoću gasne hromatografije sa masenom spektrometrijom (GC-MS)

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Prehrambeni proizvodi - Određivanje fumonizina B1 i B2 u hrani na bazi kukuruza - HPLC metoda sa prečišćavanjem na imunoafinitetnoj koloni

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Nemasna hrana - Određivanje hlormekvata i mepikvata LC-MS metodom

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Žita i proizvodi od žita - Durum pšenica (T. durum Desf.) - Određivanje procenta polustaklastih zrna i izračunavanje procenta staklastih zrna

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

E034-4 Saznaj više