Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Projekti

Pretražite srpske, evropske i međunarodne standarde. Odredite organizaciju koja je donosilac standarda, izaberite oznaku standarda ili ključnu reč i završite željenu pretragu. Možete dodati i fazu u izradi standarda ili komitet/komisiju koja je izradila standard.

Autentičnost hrane –DNK barkodiranje mesa i proizvoda od mesa dobijenih od sisara i živine korišćenjem definisanih segmenata mitohondrijalnog citohroma b i citohroma c oksidaze I

40.60 Završetak javne rasprave

Meso i proizvodi od mesa - Određivanje sadržaja hloramfenikola - Metoda tečne hromatografije

10.99 Novi projekat se prihvata

E034-6 Saznaj više

Meso i proizvodi od mesa - Određivanje sadržaja vlage - Referentna metoda

10.99 Novi projekat se prihvata

E034-6 Saznaj više

Meso i proizvodi od mesa - Određivanje sadržaja ukupnog fosfora

10.99 Novi projekat se prihvata

E034-6 Saznaj više

Meso i proizvodi od mesa - Određivanje sadržaja azota — Referentna metoda

10.99 Novi projekat se prihvata

E034-6 Saznaj više

Prehrambeni proizvodi - Određivanje sadržaja nitrata i/ili nitrita - Deo 3: Spektrometrijsko određivanje sadržaja nitrata i nitrita u proizvodima od mesa posle enzimske redukcije nitrata u nitrite

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Prehrambeni proizvodi - Određivanje sadržaja nitrata i/ili nitrita - Deo 4: Metoda jonoizmenjivačke hromatografije (IC) za određivanje sadržaja nitrata i nitrita u proizvodima od mesa

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Prehrambeni proizvodi – Detekcija alergena u hrani metodama molekularne biologije – Deo 2: Celer (Apium graveolens) – Detekcija specifičnih DNK sekvenci u kuvanim kobasicama, PCR-om u realnom vremenu

60.60 Standard objavljen

Prehrambeni proizvodi – Detekcija alergena u hrani metodama molekularne biologije – Deo 5: Bela slačica (Sinapis alba) i soja (Glycine max) – Kvalitativna detekcija specifičnih DNK DNK sekvenci u barenoj kobasici metodom PCR u realnom vremenu

60.60 Standard objavljen

Prehrambeni proizvodi ― Određivanje ohratoksina A u svinjskom mesu i proizvodima od svinjskog mesa prečišćavanjem na IAC i HPLC-FLD

60.60 Standard objavljen

Meso i proizvodi od mesa — Određivanje broja suspektnih Pseudomonas spp.

60.60 Standard objavljen

E034-9 Saznaj više

Meso i proizvodi od mesa - Određivanje sadržaja hloramfenikola - Metoda tečne hromatografije

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

E034-6 Saznaj više

Meso i proizvodi od mesa - Određivanje sadržaja ukupnog fosfor

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

E034-6 Saznaj više

Meso i proizvodi od mesa - Određivanje sadržaja skroba i glukoze - Enzimska metoda

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

E034-6 Saznaj više

Meso i proizvodi od mesa - Određivanje sadržaja vlage (Referentna metoda) - (Identičan sa ISO 1442:1997)

90.92 Odluka o izmeni ili reviziji standarda

E034-6 Saznaj više

Meso i proizvodi od mesa. Određivanje sadržaja ukupne masti (identičan sa ISO 1443:1973)

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

E034-6 Saznaj više

Meso i proizvodi od mesa - Određivanje sadržaja slobodne masti - (Identičan sa ISO 1444:1996)

90.20 Početak postupka preispitivanja standarda

E034-6 Saznaj više

Meso i proizvodi od mesa - Određivanje sadržaja hlorida - Deo 1: Metoda po Volhardu - (Identičan sa ISO 1841-1:1996)

90.20 Početak postupka preispitivanja standarda

E034-6 Saznaj više