Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Projekti

Pretražite srpske, evropske i međunarodne standarde. Odredite organizaciju koja je donosilac standarda, izaberite oznaku standarda ili ključnu reč i završite željenu pretragu. Možete dodati i fazu u izradi standarda ili komitet/komisiju koja je izradila standard.

Autentičnost hrane – Određivanje količine 16-O-metilkafestola, 16-O-metilkafeola i njihovih derivata u prženoj kafi pomoću ¹H-qNMR

40.60 Završetak javne rasprave

Autentičnost hrane — Određivanje sadržaja 16-O-metilkafestola u sirovoj i prženoj kafi — HPLC metoda

40.20 Nacrt na javnoj raspravi 60 dana

Prehrambeni proizvodi – Određivanje akrilamida u hrani i kafi pomoću gasne hromatografije sa masenom spektrometrijom (GC-MS)

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Prehrambeni proizvodi — Određivanje ohratoksina A u ječmu i prženoj kafi — HPLC metoda sa prečišćavanjem na imunoafinitetnoj koloni

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Analiza hrane ― Određivanje akrilamida u hrani pomoću tečne hromatografije sa tandem masenom spektrometrijom (LC-ESI-MS-MS)

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Analiza hrane ― Određivanje furana u kafi i proizvodima od kafe pomoću gasne hromatografije sa masenom spektrometrijom „headspace” tehnikom (HS GC-MS)

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Kafa i proizvodi od kafe – Određivanje akrilamida – Metode HPLC-MS/MS i GC-MS nakon derivatizacije

60.60 Standard objavljen

Sirova kafa – Referentna tabela nedostataka

90.60 Završetak postupka preispitivanja standarda

E034-7,8,15,18 Saznaj više

Instant kafa – Određivanje sadržaja slobodnih i ukupnih ugljenih hidrata – Metoda hromatografije visoke performanse sa anjonskom izmenom

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

E034-7,8,15,18 Saznaj više

Pržena mlevena kafa – Određivanje sadržaja vlage – Metoda određivanja gubitka mase na 103 ºC (rutinska metoda)

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

E034-7,8,15,18 Saznaj više

Pržena mlevena kafa – Određivanje sadržaja vlage – Metoda po Karlu Fišeru (referentna metoda)

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

E034-7,8,15,18 Saznaj više

Sirova kafa – Određivanje sadržaja vode – Osnovna referentna metoda

60.60 Standard objavljen

E034-7,8,15,18 Saznaj više

Kafa – Senzorska analiza – Rečnik

90.92 Odluka o izmeni ili reviziji standarda

E034-7,8,15,18 Saznaj više

Kafa i proizvodi od kafe — Određivanje sadržaja kofeina tečnom hromatografijom visoke performanse (HPLC) — Referentna metoda

90.60 Završetak postupka preispitivanja standarda

E034-7,8,15,18 Saznaj više

Instant kafa – Određivanje sadržaja vlage – Metoda po Karlu Fišeru (referentna metoda)

90.60 Završetak postupka preispitivanja standarda

E034-7,8,15,18 Saznaj više

Instant kafa – Kriterijumi za autentičnost

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

E034-7,8,15,18 Saznaj više

Sirova kafa – Postupak kalibracije vlagomera – Rutinska metoda

90.60 Završetak postupka preispitivanja standarda

E034-7,8,15,18 Saznaj više

Kafa i proizvodi od kafe — Rečnik

90.60 Završetak postupka preispitivanja standarda

E034-7,8,15,18 Saznaj više