Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Projekti

Pretražite srpske, evropske i međunarodne standarde. Odredite organizaciju koja je donosilac standarda, izaberite oznaku standarda ili ključnu reč i završite željenu pretragu. Možete dodati i fazu u izradi standarda ili komitet/komisiju koja je izradila standard.

Кriterijum: 67.230

Prehrambeni proizvodi — Određivanje ohratoksina A u hrani na bazi žita za odojčad i malu decu — HPLC metoda sa prečišćavanjem na imunoafinitetnoj koloni i fluorescentnom detekcijom

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Prehrambeni proizvodi — Određivanje patulina u voćnim sokovima i kašama za odojčad i malu decu koje su na bazi voća — HPLC metoda sa prečišćavanjem tečno/tečnom raspodelom, ekstrakcijom na čvrstoj fazi i UV detekcijom

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Prehrambeni proizvodi — Određivanje deoksinivalenola u žitima, proizvodima od žita i hrani za odojčad i malu decu koja je na bazi žita — HPLC metoda sa prečišćavanjem na imunoafinitetnoj koloni i UV detekcijom

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Prehrambeni proizvodi – Određivanje fumonizina B1 i fumonizina B2 u hrani za odojčad i malu decu koja sadrži prerađeni kukuruz – HPLC metoda sa prečišćavanjem na imunoafinitetnoj koloni i fluorescentnom detekcijom posle pretkolonske derivatizacije

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Prehrambeni proizvodi – Određivanje benzena u bezalkoholnim pićima, drugim napicima i hrani za odojčad na bazi povrća, pomoću gasne hromatografije sa masenom spektrometrijom „headspace” tehnikom (HS-GC-MS)

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Prehrambeni proizvodi – Određivanje T-2 toksina i HT-2 toksina u žitima i proizvodima od žita za odojčad i malu decu primenom HPLC-MS/MS posle prečišćavanja pomoću SPE

60.60 Standard objavljen

Hrana za odojčad na bazi mleka — Određivanje sadržaja masti — Gravimetrijska metoda (Referentna metoda)

60.60 Standard objavljen

E034-5 Saznaj više