Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Projekti

Pretražite srpske, evropske i međunarodne standarde. Odredite organizaciju koja je donosilac standarda, izaberite oznaku standarda ili ključnu reč i završite željenu pretragu. Možete dodati i fazu u izradi standarda ili komitet/komisiju koja je izradila standard.

Кriterijum: 67.250

Papir i karton - Papir i karton predviđeni da budu u kontaktu sa hranom - Određivanje aluminijuma u vodenim ekstraktima

50.99 Definitivni tekst nacrta standarda odobren za objavljivanje

Čelik za pakovanje — Pljosnati čelični proizvodi predviđeni za upotrebu u kontaktu sa prehrambenim proizvodima, proizvodima i napicima za ljudsku i životinjsku upotrebu — Čelik bez prevlake (fini lim)

40.60 Završetak javne rasprave

C017-2 Saznaj više

Čelik za pakovanje — Pljosnati čelični proizvodi predviđeni za upotrebu u kontaktu sa prehrambenim proizvodima, proizvodima i napicima za ljudsku i životinjsku upotrebu — Nelegirani čelik sa prevlakom od hroma ili hrom-oksida nanesenom elektrolitičkim postupkom

40.60 Završetak javne rasprave

C017-2 Saznaj više

Uticaj proizvoda od cementa na vodu namenjenu za ljudsku upotrebu – Metode ispitivanja – Deo 2: Uticaj na organoleptičke parametre usled izluživanja na licu mesta cementnih proizvoda i povezanih necementnih proizvoda

40.60 Završetak javne rasprave

Uticaj proizvoda od cementa na vodu namenjenu za ljudsku upotrebu – Metode ispitivanja – Deo 4: Izluživanje materija iz cementnih materijala i povezanih necementnih proizvoda/materijala na licu mesta

40.60 Završetak javne rasprave

Papir i karton predviđeni da budu u kontaktu sa hranom – Kalibracija za ispitivanje mirisa – Deo 1: Miris

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Papir i karton predviđeni da budu u kontaktu sa hranom – Kalibracija za ispitivanje izmenjene ukusnosti – Deo 2: Masna hrana

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Papir i karton predviđeni da budu u kontaktu sa hranom – Kalibracija za ispitivanje izmenjene ukusnosti – Deo 3: Suva hrana

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Sistemi cevovoda od plastičnih masa za transport vode namenjene za ljudsku upotrebu - Ocena migracije - Uputstvo za tumačenje laboratorijski izvedenih vrednosti migracije

60.60 Standard objavljen

Materijali i predmeti u dodiru sa prehrambenim proizvodima - Supstancije iz plastičnih masa koje podležu ograničenju - Deo 10: Određivanje akrilamida u simulatorima hrane

60.60 Standard objavljen

Materijali i predmeti u dodiru sa prehrambenim proizvodima - Supstancije iz plastičnih masa koje podležu ograničenju - Deo 11: Određivanje 11-aminoundekanske kiseline u simulatorima hrane

60.60 Standard objavljen

Materijali i predmeti u dodiru sa prehrambenim proizvodima - Supstancije iz plastičnih masa koje podležu ograničenju - Deo 12: Određivanje 1,3-benzendimetanamina u simulatorima hrane

60.60 Standard objavljen

Materijali i predmeti u dodiru sa prehrambenim proizvodima - Supstancije iz plastičnih masa koje podležu ograničenju - Deo 13: Određivanje 2,2-bis (4-hidroksifenil) propana (bisfenol A) u simulatorima hrane

60.60 Standard objavljen

Materijali i predmeti u dodiru sa prehrambenim proizvodima - Supstancije iz plastičnih masa koje podležu ograničenju - Deo 14: Određivanje 3,3-bis (3-metil-4-hidroksifenil)-2-indolina u simulatorima hrane

60.60 Standard objavljen

Materijali i predmeti u dodiru sa prehrambenim proizvodima - Supstancije iz plastičnih masa koje podležu ograničenju - Deo 15: Određivanje 1,3-butadiena u simulatorima hrane

60.60 Standard objavljen

Materijali i predmeti u dodiru sa prehrambenim proizvodima - Supstancije iz plastičnih masa koje podležu ograničenju - Deo 16: Određivanje kaprolaktama i kaprolaktam soli u simulatorima hrane

60.60 Standard objavljen

Materijali i predmeti u dodiru sa prehrambenim proizvodima - Supstancije iz plastičnih masa koje podležu ograničenju - Deo 17: Određivanje karbonilhlorida u plastičnim masama

60.60 Standard objavljen

Materijali i predmeti u dodiru sa prehrambenim proizvodima - Supstancije iz plastičnih masa koje podležu ograničenju - Deo 18: Određivanje 1,2-dihidroksibenzena, 1,3-dihidroksibenzena, 1,4-dihidroksibenzena, 4,4-dihidroksibenzofenona i 4,4 -dihidroksibifenila u simulatorima hrane

60.60 Standard objavljen