Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Projekti

Pretražite srpske, evropske i međunarodne standarde. Odredite organizaciju koja je donosilac standarda, izaberite oznaku standarda ili ključnu reč i završite željenu pretragu. Možete dodati i fazu u izradi standarda ili komitet/komisiju koja je izradila standard.

Analiza gasa – Određivanje i provera sastava kalibracionih gasnih smeša metodama poređenja

40.60 Završetak javne rasprave

Evropski sertifikovani referentni materijali (EURONORM-CRMs) za određivanje hemijskog sastava proizvoda od gvožđa i čelika

60.60 Standard objavljen

C017-1 Saznaj više

Analiza gasa — Sadržaj sertifikata za kalibracione gasne smeše

60.60 Standard objavljen

Analiza gasa – Sadržaj sertifikata za kalibracione gasne smeše

60.60 Standard objavljen

Analiza gasa – Sadržaj sertifikata za kalibracione gasne smeše - Izmena 1: Uporedni pregled prema ISO Guide 31:2015 i ISO/IEC 17025:2017

60.60 Standard objavljen

Analiza gasa — Pripremanje kalibracionih gasnih smeša — Gravimetrijska metoda

60.60 Standard objavljen

Analiza gasa - Određivanje i provera sastava kalibracionih gasnih smeša metodama poređenja

60.60 Standard objavljen

Analiza gasa – Određivanje i provera sastava kalibracionih gasnih smeša metodama poređenja

60.60 Standard objavljen

Analiza gasa - Pripremanje kalibracionih gasnih smesa - Statička volumetrijska metoda

60.60 Standard objavljen

Čiste hemikalije - Pripremanje, standardizacija i čuvanje standardnih volumetrijskih rastvora za hemijske analize

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Čiste hemikalije - Pripremanje i čuvanje standardnih referentnih pufer-rastvora za kalibraciju pH-metara

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Čiste hemikalije - Tabelarni pregled zapreminskih masa i koncentracija za vodene rastvore sumporne kiseline

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Čiste hemikalije - Tabelarni pregled zapreminskih masa i koncentracija za vodene rastvore azotne kiseline

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Čiste hemikalije - Tabelarni pregled zapreminskih masa i koncentracija za vodene rastvore natrijum-hidroksida

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Čiste hemikalije - Pripremanje i čuvanje standardnih rastvora za kolorimetrijske, spektrofotometrijske, plamenofotometrijske i atomskoapsorpcione analize, kao i za druge vrste analiza

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Čiste hemikalije - Pripremanje i čuvanje rastvora indikatora za hemijske (volumetrijske) analize

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Voda za analitičku laboratorijsku upotrebu - Zahtevi i metode ispitivanja (identičan sa ISO 3696:1987)

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Referentni materijali – Izabrani termini i definicije

90.92 Odluka o izmeni ili reviziji standarda