Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Projekti

Pretražite srpske, evropske i međunarodne standarde. Odredite organizaciju koja je donosilac standarda, izaberite oznaku standarda ili ključnu reč i završite željenu pretragu. Možete dodati i fazu u izradi standarda ili komitet/komisiju koja je izradila standard.

Blokatori na bazi alko-testa – Metode ispitivanja i zahtevi za performanse – Deo 7: Dokumentacija za ugradnju

40.60 Završetak javne rasprave

Analiza gasa - Konverzija podataka o sastavu gasne smeše

40.60 Završetak javne rasprave

Analiza gasa – Određivanje i provera sastava kalibracionih gasnih smeša metodama poređenja

40.60 Završetak javne rasprave

Hrana za životinje - Metode uzimanja uzoraka i analize - Preporuke za organizovanje i vrednovanje međulaboratorijskih ispitivanja za metode analize više analita

60.60 Standard objavljen

E034-4/PKS E034-10 Saznaj više

Proizvodi na biološkoj osnovi – Upotreba odnosa stabilnih izotopa ugljenika, vodonika, kiseonika i azota kao alata za verifikaciju porekla sirovine na biološkoj osnovi i karakteristika proizvodnih procesa – Pregled relevantnih postojećih primena

60.60 Standard objavljen

Olovo i legure olova — Metode uzimanja uzoraka za analizu

60.60 Standard objavljen

Hemijska ispitivanja silicijum-karbidnih vatrostalnih materijala - Deo 1: Hemijske metode

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Hemijska ispitivanja silicijum-karbidnih vatrostalnih materijala - Deo 2: XRD metode

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Materijali i predmeti u dodiru sa prehrambenim proizvodima - Određeni epoksi derivati koji podležu ograničenju - Određivanje NOGE (novolak glicidnih etara) i njegovih hidroksi i hlornih derivata

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Sredstva za ispitivanje alkohola u dahu, izuzev sredstava za jednokratnu upotrebu — Zahtevi i metode ispitivanja

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Sredstva za ispitivanje alkohola u dahu, za javnu upotrebu — Zahtevi i metode ispitivanja

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Proizvodi na biološkoj osnovi – Sadržaj ugljenika iz biološke osnove – Određivanje sadržaja ugljenika iz biološke osnove primenom metode sa radioaktivnim ugljenikom

90.92 Odluka o izmeni ili reviziji standarda

Proizvodi na biološkoj osnovi – Sadržaj ugljenika iz biološke osnove - Određivanje sadržaja ugljenika iz biološke osnove primenom metode sa radioaktivnim ugljenikom - Ispravka

60.60 Standard objavljen

Proizvodi na bioosnovi – Sadržaj bioosnove – Deo 1: Određivanje sadržaja bioosnove primenom analize radioaktivnog ugljenika i analize elemenata

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Proizvodi na biološkoj osnovi – Sadržaj biološke osnove – Deo 2: Određivanje sadržaja biološke osnove korišćenjem metode materijalnog bilansa

90.60 Završetak postupka preispitivanja standarda

Hrana za životinje - Metode uzimanja uzoraka i analiza - Određivanje ergot alkaloida i tropanskih alkanoida u hranivima i u smešama hrane za životinje pomoću LC-MS/МS

60.60 Standard objavljen

E034-4/PKS E034-10 Saznaj više

Hrana za životinje — Metode uzimanja uzoraka i analiza – Određivanje organskih kiselina primenom jonske hromatografije sa konduktomertijskim detektorom (IC-CD)

60.60 Standard objavljen

E034-4/PKS E034-10 Saznaj više

Hrana za životinje — Metode uzimanja uzoraka i analiza – Određivanje benzoeve kiseline i sorbinske kiseline primenom tečne hromatografije visokih performansi(HPLC)

60.60 Standard objavljen

E034-4/PKS E034-10 Saznaj više