Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Projekti

Pretražite srpske, evropske i međunarodne standarde. Odredite organizaciju koja je donosilac standarda, izaberite oznaku standarda ili ključnu reč i završite željenu pretragu. Možete dodati i fazu u izradi standarda ili komitet/komisiju koja je izradila standard.

Sumporna kiselina, tehnička - Tehnički uslovi

90.60 Završetak postupka preispitivanja standarda

Sumporna kiselina, koncentrisana, tehnička - Tehnički uslovi

90.60 Završetak postupka preispitivanja standarda

Azotna kiselina, koncentrovana, tehnička

90.60 Završetak postupka preispitivanja standarda

Sumporna kiselina za akumulatore (koncentrisana i razblažena) - Tehnički uslovi

90.60 Završetak postupka preispitivanja standarda

Hlorosulfonska kiselina - tehnička

90.60 Završetak postupka preispitivanja standarda

Hlorovodonična kiselina, tehnička - Tehnički uslovi

90.60 Završetak postupka preispitivanja standarda

Oleum (sumporna kiselina, pušljiva) - Tehnički uslovi

90.60 Završetak postupka preispitivanja standarda

Bazne hemikalije, fosforna kiselina, tehnička

90.60 Završetak postupka preispitivanja standarda

Borna kiselina, tehnička - Tehnički uslovi

90.60 Završetak postupka preispitivanja standarda

Ispitivanje sumporne kiseline - Određivanje sadržaja gvožđa - Metoda atomske apsorpcije

90.60 Završetak postupka preispitivanja standarda

Ispitivanje sumporne kiseline - Određivanje sadržaja olova - Metoda atomske apsorpcije

90.60 Završetak postupka preispitivanja standarda

Anhidrid sirćetne kiseline - Uzimanje uzoraka i metode ispitivanja

90.92 Odluka o izmeni ili reviziji standarda

Sirćetna kiselina, tehnička - Određivanje izgleda

90.92 Odluka o izmeni ili reviziji standarda

Sirćetna kiselina, tehnička - Određivanje zapreminske mase pomoću aerometra na 20 °C

90.92 Odluka o izmeni ili reviziji standarda

Sirćetna kiselina, tehnička - Određivanje tačke kristalizacije

90.92 Odluka o izmeni ili reviziji standarda

Sirćetna kiselina, tehnička - Određivanje ostatka posle uparavanja - Gravimetrijska metoda

90.92 Odluka o izmeni ili reviziji standarda

Sirćetna kiselina, tehnička - Određivanje sadržaja teških metala (kao Pb) - Kolorimetrijska metoda

90.92 Odluka o izmeni ili reviziji standarda

Sirćetna kiselina, tehnička - Određivanje vremena redukcije rastvora kalijum-permanganata na 20 °C - Kolorimetrijska metoda

90.92 Odluka o izmeni ili reviziji standarda