Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Projekti

Pretražite srpske, evropske i međunarodne standarde. Odredite organizaciju koja je donosilac standarda, izaberite oznaku standarda ili ključnu reč i završite željenu pretragu. Možete dodati i fazu u izradi standarda ili komitet/komisiju koja je izradila standard.

Površinski aktivne materije – Surfaktanti na biološkoj osnovi – Pregled surfaktanata na biološkoj osnovi

60.60 Standard objavljen

Površinski aktivne materije — Određivanje ukupnog sadržaja polietilen-glikola u nejonskim površinski aktivnim materijama (EO proizvodi) pomoću HPLC/GPC metode

90.60 Završetak postupka preispitivanja standarda

Površinski aktivne materije — Određivanje stabilnosti u tvrdoj vodi

90.60 Završetak postupka preispitivanja standarda

Površinski aktivne materije — Određivanje sadržaja polietilen-glikola prema molarnoj masi u nejonskim površinski aktivnim materijama (etoksilovanim) pomoću HPLC/ELSD metode

90.60 Završetak postupka preispitivanja standarda

Površinski aktivne materije — Određivanje pH vrednosti rastvora ili disperzija

90.60 Završetak postupka preispitivanja standarda

Površinski aktivne materije — Određivanje sposobnosti penjenja — Metoda udaranja perforiranim diskom

90.60 Završetak postupka preispitivanja standarda

Površinski aktivne materije — Priprema vode poznate kalcijumove i magnezijumove tvrdoće

90.60 Završetak postupka preispitivanja standarda

Površinski aktivne materije — Određivanje vodenog broja alkoksilovanih proizvoda

90.60 Završetak postupka preispitivanja standarda

Površinski aktivne materije — Određivanje sadržaja 1,4-dioksana u proizvodima alkil-etoksi-sulfata pomoću GLC/"head space" metode

90.60 Završetak postupka preispitivanja standarda

Površinski aktivne materije — Određivanje sadržaja vode — Metoda po Karlu Fišeru

90.60 Završetak postupka preispitivanja standarda

Površinski aktivne materije — Određivanje grupa etilen-oksida i propilen-oksida u proizvodima etilen-oksida i propilen-oksida

90.92 Odluka o izmeni ili reviziji standarda

Površinski aktivne materije — Određivanje sadržaja aktivne materije u alkildimetil-betainima

90.60 Završetak postupka preispitivanja standarda

Površinski aktivne materije — Određivanje sadržaja nejonskih supstanci u anjonskim površinski aktivnim materijama pomoću tečne hromatografije visoke performanse (HPLC)

90.60 Završetak postupka preispitivanja standarda

Površinski aktivne materije — Određivanje tragova slobodnog etilen-oksida u etoksilatima metodom gasne hromatografije

90.60 Završetak postupka preispitivanja standarda

Površinski aktivne materije — Određivanje sadržaja dialkil-tetralina u linearnom alkilbenzenu pomoću tečne hromatografije visoke performanse (HPLC)

90.60 Završetak postupka preispitivanja standarda

Površinski aktivne materije — Određivanje sadržaja slobodnih amina u alkildimetil-betainima

90.60 Završetak postupka preispitivanja standarda

Površinski aktivne materije — Određivanje sadržaja amidnog azota — Potenciometrijska titracija

90.60 Završetak postupka preispitivanja standarda

Površinski aktivne materije — Određivanje ukupnog baznog azota — Potenciometrijska titracija

90.60 Završetak postupka preispitivanja standarda