Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Projekti

Pretražite srpske, evropske i međunarodne standarde. Odredite organizaciju koja je donosilac standarda, izaberite oznaku standarda ili ključnu reč i završite željenu pretragu. Možete dodati i fazu u izradi standarda ili komitet/komisiju koja je izradila standard.

Metoda za analizu alergena – Kvantifikacija proširene liste od 57 sumnjivih alergena u mirisnim materijalima, spremnim za ubrizgavanje pomoću gasne hromatografije sa masenom spektrometrijom

60.60 Standard objavljen

Etarska ulja ― Principi nomenklature

60.60 Standard objavljen

Aromatične sirovine prirodnog porekla – Rečnik

60.60 Standard objavljen

Etarska ulja - Određivanje tačke mržnjenja (identičan sa ISO 1041:1973)

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Etarsko ulje bosiljka, metilhavikolni tip (Ocimum basilicum L.)

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Etarska ulja - Određivanje estarskih brojeva pre i posle acetilovanja i procena sadržaja slobodnih alkohola i ukupnih alkohola

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Etarska ulja – Određivanje kiselinskog broja pomoću dve metode titracije, ručnom i automatskom

60.60 Standard objavljen

Etarska ulja - Određivanje karbonilnog broja - Metoda sa slobodnim hidroksilaminom (identičan sa ISO 1271:1983)

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Etarska ulja — Određivanje sadržaja fenola

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Etarska ulja - Određivanje karbonilnog broja - Potenciometrijske metode sa hidroksilamonijum hloridom

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Etarsko ulje ruzmarina (Rosmarinus officinalis L.)

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Ulje gorkog morača (Foeniculum vulgare Mill. ssp. vulgare var. vulgare)

90.60 Završetak postupka preispitivanja standarda

Etarsko ulje nemačke kamilice [Matricaria chamomilla L. syn. Chamomilla recutita (L.) Rauschert]

60.60 Standard objavljen

Etarska ulja – Opšti zahtevi i smernice za pakovanje, kondicioniranje i skladištenje

60.60 Standard objavljen

Etarsko ulje krivulja (patuljastog bora) (Pinus mugo Turra)

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Etarska ulja – Opšti zahtevi za etiketiranje i obeležavanje posuda

60.60 Standard objavljen

Etarska ulja — Uzimanje uzoraka

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Etarska ulja — Određivanje relativne gustine na 20 °C — Referentna metoda

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda