Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Projekti

Pretražite srpske, evropske i međunarodne standarde. Odredite organizaciju koja je donosilac standarda, izaberite oznaku standarda ili ključnu reč i završite željenu pretragu. Možete dodati i fazu u izradi standarda ili komitet/komisiju koja je izradila standard.

Кriterijum: 73.020

Podgrada rudničkih podzemnih prostorija - Klasifikacija i metode određivanja poprečnog preseka

30.60 Završetak izjašnjavanja o nacrtu komisije standarda

Izvozna postrojenja u rudarstvu - Toranj - Osnove proračuna i konstruisanja

30.60 Završetak izjašnjavanja o nacrtu komisije standarda

Oprema za izvozna postrojenja u rudarstvu - Spojni pribor užeta - Sklop

30.60 Završetak izjašnjavanja o nacrtu komisije standarda

Oprema za izvozna postrojenja - Spojni pribor užeta - Svornjak

30.60 Završetak izjašnjavanja o nacrtu komisije standarda

Rudarske oznake i simboli – Obeležavanje tačaka merenja u jami

60.60 Standard objavljen

Rudarske oznake i simboli – Jamske prostorije

60.60 Standard objavljen

Rudarske oznake i simboli – Otkopavanje i zapunjavanje

60.60 Standard objavljen

Rudarske oznake i simboli – Istražne bušotine

60.60 Standard objavljen

Rudarske oznake i simboli – Opasne zone

60.60 Standard objavljen

Rudarske oznake i simboli – Obeležavanje jamskih objekata i putokaza

60.60 Standard objavljen

Rudarske oznake i simboli – Provetravanje

60.60 Standard objavljen

Bezbednost u rudnicima – Metode ispitivanja jamskog vazduha – Uzimanje uzoraka vazduha iz podzemnih rudničkih prostorija

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Bezbednost u rudnicima – Metode ispitivanja jamskog vazduha – Uzimanje uzoraka izduvnih gasova rudničkih dizel-lokomotiva

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Bezbednost u rudnicima – Metode ispitivanja jamskog vazduha – Određivanje ugljen-dioksida, kiseonika, metana, vodonika i azota „Orsat” aparatom

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Bezbednost u rudnicima - Metode uzimanja uzoraka ugljene prašine za određivanje eksplozivnosti i utvrđivanje intenziteta izdvajanja ugljene prašine

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Bezbednost u rudnicima - Metode određivanja eksplozivnosti ugljene prašine

60.60 Standard objavljen

Bezbednost u rudnicima - Metode određivanja metanonosnosti ugljenih slojeva - Klasifikacija ugljenih slojeva prema stepenu opasnosti od metana

60.60 Standard objavljen

Karakterizacija otpada — Uzimanje uzoraka otpada iz ekstraktivne industrije

60.60 Standard objavljen