Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Projekti

Pretražite srpske, evropske i međunarodne standarde. Odredite organizaciju koja je donosilac standarda, izaberite oznaku standarda ili ključnu reč i završite željenu pretragu. Možete dodati i fazu u izradi standarda ili komitet/komisiju koja je izradila standard.

Кriterijum: 75.020

Industrija nafte i gasa uključujući energiju sa nižom emisijom ugljenika - Cementi i materijali za cementiranje bušotina - Deo 5: Određivanje skupljanja i širenja bušotinskih cementnih mešavina

40.60 Završetak javne rasprave

PKS B067 Saznaj više

Industrija nafte i prirodnog gasa - Klasifikacija i ocenjivanje usaglašenosti proizvoda, procesa i usluga

60.60 Standard objavljen

PKS B067 Saznaj više

Industrija nafte, petrohemije i prirodnog gasa – Proračun i izveštavanje o efikasnosti proizvodnje u fazi rada

60.60 Standard objavljen

PKS B067 Saznaj više

Industrija nafte i prirodnog gasa – Aktivnosti na Arktiku – Zahtevi materijala za aktivnosti na Arktiku

60.60 Standard objavljen

PKS B067 Saznaj više

Industrija nafte i prirodnog gasa - Cementi i materijali za cementiranje bušotina - Deo 1: Specifikacija

60.60 Standard objavljen

PKS B067 Saznaj više

Industrija nafte i prirodnog gasa - Cementi i materijali za cementiranje bušotina - Deo 2: Ispitivanje bušotinskih cementa

90.92 Odluka o izmeni ili reviziji standarda

PKS B067 Saznaj više

Industrija nafte i prirodnog gasa – Cementi i materijali za cementiranje bušotina – Deo 3: Ispitivanje mešavina cementa za primenu u bušotinama u dubokim vodama

60.60 Standard objavljen

PKS B067 Saznaj više

Industrija nafte i prirodnog gasa - Cementi i materijali za cementiranje bušotina - Deo 4: Priprema i ispitivanje penastih cementnih mešavina pri atmosferskom pritisku

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

PKS B067 Saznaj više

Industrija nafte i prirodnog gasa - Cementi i materijali za cementiranje bušotina - Deo 5: Određivanje skupljanja i širenja bušotinskih cementnih mešavina pri atmosferskom pritisku

60.60 Standard objavljen

PKS B067 Saznaj više

Industrija nafte i prirodnog gasa - Cementi i materijali za cementiranje bušotina - Deo 6: Metode za određivanje čvrstoće gela cementnih mešavina pri statičkim uslovima

60.60 Standard objavljen

PKS B067 Saznaj više

Dijagrami za hemijsku i petrohemijsku industriju — Deo 1: Specifikacija dijagrama

60.60 Standard objavljen

Dijagrami za hemijsku i petrohemijsku industriju — Deo 2: Grafički simboli

60.60 Standard objavljen

Industrija nafte, petrohemije i prirodnog gasa – Troškovi u toku životnog ciklusa

60.60 Standard objavljen

PKS B067 Saznaj više

Industrija nafte i prirodnog gasa – Rukovanje protokom gasa visokog pritiska sa visokim sadržajem CO2 na platformama na vodi

60.60 Standard objavljen

PKS B067 Saznaj više

Industrija nafte, petrohemije i prirodnog gasa – Šema ocenjivanja usaglašenosti proizvođača specijalnih materijala

60.60 Standard objavljen

PKS B067 Saznaj više

Standardni sistem kodiranja troškova za postrojenja za proizvodnju i prerade nafte i gasa

60.60 Standard objavljen

PKS B067 Saznaj više

Industrija nafte i prirodnog gasa – Cevovodni transportni sistemi – Menadžment rizikom u vezi sa geološkim opasnostima na cevovodima u priobalnim područjima

60.60 Standard objavljen

PKS B067 Saznaj više

Biogas – Proizvodnja biogasa, kondicioniranje, poboljšanje i korišćenje – Termini, definicije i klasifikacione šeme

60.60 Standard objavljen