Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Projekti

Pretražite srpske, evropske i međunarodne standarde. Odredite organizaciju koja je donosilac standarda, izaberite oznaku standarda ili ključnu reč i završite željenu pretragu. Možete dodati i fazu u izradi standarda ili komitet/komisiju koja je izradila standard.

Кriterijum: 75.060

Analiza prirodnog gasa - Biometan - Određivanje halogenih jedinjenja - Deo 1: Sadržaj HCl i HF pomoću jonske hromatografije

50.20 Početak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Analiza prirodnog gasa - Biometan - Određivanje sadržaja amonijaka pomoću laserske apsorpcione spektroskopije sa podesivim diodama

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Analiza prirodnog gasa - Sadržaj silicijuma u biometanu - Deo 2: Određivanje sadržaja siloksana gasnom hromatografijom sa spektrometrijom na bazi pokretljivosti jona

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Analiza prirodnog gasa - Biometan - Određivanje sadržaja kompresorskog ulja

50.20 Početak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Analiza prirodnog gasa - Biometan - Određivanje VOC gasne hromatografije sa toplotnom desorpcijom sa (TD-GC-FID/MS)

50.20 Početak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Gasna infrastruktura – Kvalitet gasa – Grupa H

40.60 Završetak javne rasprave

Prirodni gas - Izračunavanje metanskog broja gasovitih goriva za motore sa unutrašnjim sagorevanjem - Deo 1: MNc metoda

10.99 Novi projekat se prihvata

Prirodni gas - Izračunavanje metanskog broja gasovitih goriva za motore sa unutrašnjim saorevanjem - Deo 2: PKI metoda

10.99 Novi projekat se prihvata

Standardna metoda ispitivanja sumpora u naftnom gasu primenom oksidacione mikrokulometrije

60.60 Standard objavljen

B028-2 Saznaj više

Standardna metoda ispitivanja ukupnog isparljivog sumpora u gasovitim ugljovodonicima i tečnim naftnim gasovima pomoću ultraljubičaste fluorescencije

60.60 Standard objavljen

B028-2 Saznaj više

Analiza prirodnog gasa — Metode validacije za gasovite referentne materijale

60.60 Standard objavljen

Analiza prirodnog gasa – Biometan – Određivanje sadržaja amina

60.60 Standard objavljen

Gasna infrastruktura – Kvalitet gasa – Grupa H

90.92 Odluka o izmeni ili reviziji standarda

Prirodni gas – Određivanje sadržaja vode metodom po Karlu Fišeru – Deo 1: Opšti zahtevi

60.60 Standard objavljen

Prirodni gas – Određivanje sadržaja vode metodom po Karlu Fišeru – Deo 2: Volumetrijski postupak

60.60 Standard objavljen

Prirodni gas – Određivanje sadržaja vode metodom po Karlu Fišeru – Deo 3: Kulometrijski postupak

60.60 Standard objavljen

Prirodni gas – Uzimanje uzoraka gasa

60.60 Standard objavljen

Prirodni gas — Procena performansi analitičkih sistema

60.60 Standard objavljen