Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Projekti

Pretražite srpske, evropske i međunarodne standarde. Odredite organizaciju koja je donosilac standarda, izaberite oznaku standarda ili ključnu reč i završite željenu pretragu. Možete dodati i fazu u izradi standarda ili komitet/komisiju koja je izradila standard.

Кriterijum: 75.080

Sirova nafta,naftni proizvodi i srodni proizvodi - Određivanje gustine - Laboratorijski merač gustine sa senzorom u vidu oscilujuće U-cevi

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

B028-2 Saznaj više

Naftni proizvodi i srodni proizvodi - Određivanje dinamičke viskoznosti i izračunavanje kinematičke viskoznosti - Metoda viskometra pri konstantnom pritisku

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

B028-2 Saznaj više

Naftni proizvodi i srodni proizvodi - Određivanje kinematičke viskoznosti - Metoda sa viskozimetrom Stabingerovog tipa

50.20 Početak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

B028-2 Saznaj više

Naftni proizvodi - Providne i neprovidne tečnosti - Određivanje kinematičke viskoznosti i izračunavanje dinamičke viskoznosti

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

B028-2 Saznaj više

Naftni i srodni proizvodi – Preciznost metoda merenja i rezultata – Deo 5: Statističko ocenjivanje slaganja između dve različite metode koje tvrde da mere isto svojstvo

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

B028-2 Saznaj više

Naftni proizvodi – Određivanje tipova aromatičnih ugljovodonika u srednjim destilatima – Metoda tečne hromatografije visokih performansi sa detekcijom indeksa refrakcije

40.60 Završetak javne rasprave

B028-2 Saznaj više

Identifikacija razlivenog ulja — Nafta i nafti srodni proizvodi — Deo 2: Analitička metodologija i tumačenje rezultata na osnovu GC-FID i GC-MS analiza niske rezolucije

40.10 harmonizedStageCodeLabel.40.10

B028-2 Saznaj više

Naftni proizvodi i srodni materijali – Određivanje tipova ugljovodonika – Adsorpciona metoda sa fluorescentnim indikatorom

40.10 harmonizedStageCodeLabel.40.10

B028-2 Saznaj više

Tečni naftni proizvodi – Određivanje tipova ugljovodonika i oksigenata u benzinu za motorna vozila i u etanol-gorivu (E85) za motorna vozila – Metoda višedimenzionalne gasne hromatografije

40.60 Završetak javne rasprave

B028-2 Saznaj više

Naftne tečnosti - Ručno uzimanje uzoraka

40.20 Nacrt na javnoj raspravi 60 dana

B028-2 Saznaj više

Nafta i tečni ili čvrsti naftni proizvodi — Određivanje gustine ili relativne gustine — Metoda pomoću piknometra sa kapilarnim čepom i graduisanog bikapilarnog piknometra - Izmena 1

40.60 Završetak javne rasprave

B028-2 Saznaj više

Standardna metoda za ispitivanje destilacionih karakteristika naftnih proizvoda pri atmosferskom pritisku

10.99 Novi projekat se prihvata

B028-2 Saznaj više

Standardna metoda ispitivanja kinematičke viskoznosti prozirnih i neprozirnih tečnosti (i izračunavanje dinamičke viskoznosti)

10.99 Novi projekat se prihvata

B028-2 Saznaj više

Sirova nafta i tečni naftni proizvodi - Laboratorijsko određivanje gustine - Metoda pomoću areometra - Izmena 1

10.99 Novi projekat se prihvata

B028-2 Saznaj više

Standardna metoda ispitivanja sumpora u naftnim proizvodima primenom hidrogenolize i rateometrijske kolorimetrije

60.60 Standard objavljen

B028-2 Saznaj više

Ispitivanje mineralnih ulja i drugih zapaljivih tečnosti — Određivanje tačke paljenja u zatvorenom sudu prema Abel-Penskom

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

B028-2 Saznaj više

Standardna metoda ispitivanja tačke paljenja u zatvorenom sudu

60.60 Standard objavljen

B028-2 Saznaj više

Standardna metoda za ispitivanje destilacionih karakteristika naftnih proizvoda pri atmosferskom pritisku

60.60 Standard objavljen

B028-2 Saznaj više