Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Projekti

Pretražite srpske, evropske i međunarodne standarde. Odredite organizaciju koja je donosilac standarda, izaberite oznaku standarda ili ključnu reč i završite željenu pretragu. Možete dodati i fazu u izradi standarda ili komitet/komisiju koja je izradila standard.

Кriterijum: 75.100

Industrija nafte i prirodnog gasa - Fluidi i materijali za završetak bušotine - Deo 2: Merenje karakteristika propanta koji se koriste pri hidrauličnom lomu i operacijama peščanog zasipanja

40.20 Nacrt na javnoj raspravi 60 dana

PKS B067 Saznaj više

Naftni proizvodi i maziva — Određivanje penetracije mazivih masti i vazelina pomoću konusa

40.60 Završetak javne rasprave

B028-1 Saznaj više

Mazive masti – Masti za visoke pritiske

60.60 Standard objavljen

B028-1 Saznaj više

Mazive masti – Višenamenske masti

60.60 Standard objavljen

B028-1 Saznaj više

Mazive masti – Masti za kotrljajne ležaje

60.60 Standard objavljen

B028-1 Saznaj više

Mazive masti – Masti za klizne ležaje

60.60 Standard objavljen

B028-1 Saznaj više

Mazive masti – Grafitirana mast

60.60 Standard objavljen

B028-1 Saznaj više

Mazive masti – Masti sa molibden-disulfidom

60.60 Standard objavljen

B028-1 Saznaj više

Tečni naftni proizvodi — Bio-maziva — Preporuka za terminologiju i karakterizacija bio-maziva i maziva na bio-bazi

60.60 Standard objavljen

B028-1 Saznaj više

Naftni proizvodi - Određivanje aromatičnosti-13C nuklearna magnetna rezonantna (NMR) spektrometrijska metoda

60.60 Standard objavljen

B028-2 Saznaj više

Primene na železnici – Uležištenje osovinskog sklopa – Masti za podmazivanje

60.60 Standard objavljen

Naftni proizvodi i maziva - Određivanje kiselinskog broja - Metoda nevodene potenciometrijske titracije

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

B028-1 Saznaj više

Naftni proizvodi i korišćena ulja — Određivanje PCB-a i srodnih proizvoda — Deo 1: Razdvajanje i određivanje izabranih PCB kongenera gasnom hromatografijom sa detektorom apsorpcije elektrona (ECD)

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

B028-2 Saznaj više

Naftni proizvodi i korišćena ulja — Određivanje PCB-a i srodnih proizvoda — Deo 2: Izračunavanje sadržaja polihlorovanih bifenila (PCB)

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

B028-1 Saznaj više

Naftni proizvodi i korišćena ulja — Određivanje PCB-a i srodnih proizvoda — Deo 3: Određivanje i merenje količine polihlorovanih terfenila (PCT) i polihlorovanih benziltoluena (PCTB) gasnom hromatografijom (GC) sa detektorom apsorpcije elektrona (ECD)

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

B028-2 Saznaj više

Primene na železnici – Masti za podmazivanje osovinskih ležajeva - Deo 1: Metoda ispitivanja sposobnosti podmazivanja

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Primene na železnici – Masti za podmazivanje osovinskih ležajeva – Deo 2: Metoda ispitivanja mehaničke stabilnosti masti za šinska vozila za brzine do 200 km/h

90.60 Završetak postupka preispitivanja standarda

Primene na železnici – Trenje pri dodiru točak–šina – Deo 2-1: Svojstva i karakteristike – Maziva za vence točkova

60.60 Standard objavljen