Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Projekti

Pretražite srpske, evropske i međunarodne standarde. Odredite organizaciju koja je donosilac standarda, izaberite oznaku standarda ili ključnu reč i završite željenu pretragu. Možete dodati i fazu u izradi standarda ili komitet/komisiju koja je izradila standard.

Кriterijum: 75.140

Bitumeni i bitumenska veziva - Održivost - Pregled o tome kako se baviti informacijama o životnoj sredini

50.20 Početak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Bitumen i bitumenska veziva — Priprema uzoraka za ispitivanje

50.20 Početak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Bitumen i bitumenska veziva — Terminologija

50.20 Početak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Derivati pirolize uglja - Ulja na bazi katrana uglja: kreositi - Specifikacije i metode ispitivanja

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Bitumen i bitumenska veziva — Određivanje penetracije iglom

45.99 Slanje nacrta FV u CCMC

Bitumen i bitumenska veziva – Određivanje tačke razmekšanja – Metoda sa prstenom i kuglicom

40.60 Završetak javne rasprave

Bitumen i bitumenska veziva — Ispitivanje oporavka veziva pri tečenju usled višestrukog opterećenja i rasterećenja (MSCRT)

40.60 Završetak javne rasprave

Naftni proizvodi i maziva — Određivanje penetracije mazivih masti i vazelina pomoću konusa

40.60 Završetak javne rasprave

B028-1 Saznaj više

Bitumen i bitumenska veziva - Određivanje sadržaja soli u bitumenu - Metoda električne provodljivosti

90.60 Završetak postupka preispitivanja standarda

Bitumen i bitumenska veziva - Određivanje kiselinskog broja bitumena - Potenciometrijska metoda

90.60 Završetak postupka preispitivanja standarda

Fleksibilne trake za hidroizolaciju — Deo 1: Bitumenske trake za krovnu hidroizolaciju — Određivanje postojanosti oblika pri cikličnim temperaturnim promenama

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Bitumen i bitumenska veziva — Određivanje rastvorljivosti

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Bitumen i bitumenska veziva — Određivanje tačke loma po Frasu

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Bitumen i bitumenska veziva — Priprema uzoraka za ispitivanje

90.92 Odluka o izmeni ili reviziji standarda

Bitumen i bitumenska veziva — Određivanje kinematičke viskoznosti

60.60 Standard objavljen

Bitumen i bitumenska veziva – Određivanje dinamičke viskoznosti pomoću kapilarnog viskozimetra pod vakuumom

60.60 Standard objavljen

Bitumen i bitumenska veziva — Terminologija

90.92 Odluka o izmeni ili reviziji standarda

Bitumen i bitumenska veziva – Određivanje sadržaja parafina – Deo 1: Metoda destilacije

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda