Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Projekti

Pretražite srpske, evropske i međunarodne standarde. Odredite organizaciju koja je donosilac standarda, izaberite oznaku standarda ili ključnu reč i završite željenu pretragu. Možete dodati i fazu u izradi standarda ili komitet/komisiju koja je izradila standard.

Industrija nafte i gasa uključujući energiju koja se proizvodi uz nižu emisiju ugljenika - Nemetalni materijali u kontaktu sa medijima koji se odnose na proizvodnju nafte i gasa — Deo 4: Kompozit ojačan vlaknima

40.60 Završetak javne rasprave

PKS B067 Saznaj više

Industrija nafte, petrohemije i prirodnog gasa — Modelovanjnje pouzdanosti i proračun sistema za bezbednost

60.60 Standard objavljen

PKS B067 Saznaj više

Gasna infrastruktura – Posledice sadržaja vodonika u gasnoj infrastrukturi i identifikacija srodnih potreba za standardizacijom u predmetu i području CEN/TC 234

60.60 Standard objavljen

Gasna infrastruktura – Kvalitet gasa – Vodonik koji se koristi u prenamenjenim gasnim sistemima

60.60 Standard objavljen

Instalacije i oprema za utečnjeni prirodni gas — Ispitivanje koncentrata pene namenjenih za stvaranje srednje i visoko ekspandirajuće pene i praha za gašenje požara pri gorenju utečnjenog prirodnog gasa

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Industrija nafte, petrohemije i prirodnog gasa – Prikupljanje i razmena podataka o pouzdanosti i održavanju opreme

60.60 Standard objavljen

PKS B067 Saznaj više

Industrija nafte i prirodnog gasa — Materijali koji se koriste pri proizvodnji nafte i gasa u sredinama u kojima je prisutan H2S — Deo 1: Opšti principi za izbor materijala koji su otporni na stvaranje prslina

60.60 Standard objavljen

PKS B067 Saznaj više

Industrija nafte i prirodnog gasa — Materijali koji se koriste pri proizvodnji nafte i gasa u sredinama u kojima je prisutan H2S — Deo 2: Ugljenični i niskolegirani čelici otporni na stvaranje prslina i primena livenog gvožđa

60.60 Standard objavljen

PKS B067 Saznaj više

Industrija nafte i prirodnog gasa — Materijali koji se koriste pri proizvodnji nafte i gasa u sredinama u kojima je prisutan H2S — Deo 3: Legure otporne na koroziju i pojavu prslina, i druge legure

60.60 Standard objavljen

PKS B067 Saznaj više

Industrija nafte i prirodnog gasa — Karakteristike tečnog prirodnog gasa (TPG) koje utiču na projektovanje i izbor materijala

60.60 Standard objavljen

Industrija nafte i prirodnog gasa – Projektovanje i ispitivanje brodskih prenosnih sistema za TPG za konvencionalne kopnene terminale

60.60 Standard objavljen

Metalne kuglaste slavine za naftnu, petrohemijsku i srodne industrije

60.60 Standard objavljen

Industrija nafte i prirodnog gasa – Izbor materijala za zaštitnu, proizvodnu i dubinsku opremu u sredini sa visokim sadržajem CO2

60.60 Standard objavljen

PKS B067 Saznaj više

Industrija nafte, petrohemije i prirodnog gasa – Metode ispitivanja za kontrolu kvaliteta mikrostrukture feritno-austenitnih (dupleks) nerđajućih čelika

60.60 Standard objavljen

PKS B067 Saznaj više

Industrija nafte, petrohemije i prirodnog gasa – Šema ocenjivanja usaglašenosti proizvođača specijalnih materijala

60.60 Standard objavljen

PKS B067 Saznaj više

Industrija nafte, petrohemije i prirodnog gasa – Obezbeđenje proizvodnje i upravljanje pouzdanošću

60.60 Standard objavljen

PKS B067 Saznaj više

Industrija nafte, petrohemije i prirodnog gasa — Izbor materijala i kontrola korozije za sisteme za proizvodnju nafte i gasa

60.60 Standard objavljen

Industrija nafte i gasa uključujući energiju koja se proizvodi uz nižu emisiju ugljenika – Nemetalni materijali u kontaktu sa medijima koji se koriste u proizvodnji nafte i gasa – Deo 1: Termoplastika

60.60 Standard objavljen

PKS B067 Saznaj više