Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Projekti

Pretražite srpske, evropske i međunarodne standarde. Odredite organizaciju koja je donosilac standarda, izaberite oznaku standarda ili ključnu reč i završite željenu pretragu. Možete dodati i fazu u izradi standarda ili komitet/komisiju koja je izradila standard.

Sirova nafta,naftni proizvodi i srodni proizvodi - Određivanje gustine - Laboratorijski merač gustine sa senzorom u vidu oscilujuće U-cevi

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

B028-2 Saznaj više

Nafta i tečni naftni proizvodi — Merenje nivoa i temperature u rezervoarima za skladištenje automatskom metodom — Deo 1: Merenje nivoa u atmosferskim rezervoarima

10.99 Novi projekat se prihvata

B028-2 Saznaj više

Nafta i tečni naftni proizvodi — Merenje nivoa i temperature u rezervoarima za skladištenje automatskom metodom — Deo 4: Merenje temperature u atmosferskim rezervoarima

10.99 Novi projekat se prihvata

B028-2 Saznaj više

Nadzor od prvog prijema mernih uređaja koji se koriste u snabdevanju prirodnim gasom do instalacija u okviru aktivnosti iz Direktive 2003/87/EC za uspostavljanje šeme trgovine emisijama CO2

60.60 Standard objavljen

Specifikacija za performanse automatskih kontrolnih merila za sadržaj rezervoara

90.20 Početak postupka preispitivanja standarda

Gasna infrastruktura — Merni sistemi za gas — Funkcionalni zahtevi

90.92 Odluka o izmeni ili reviziji standarda

Prirodni gas — Merenje svojstava — Zapreminska svojstva: gustina, pritisak, temperatura i faktor stišljivosti

60.60 Standard objavljen

Naftni proizvodi - Automatsko uzimanje uzoraka

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

B028-2 Saznaj više

Nafta i tečni naftni proizvodi — Izračunavanje količine ulja — Deo 2: Dinamičko merenje

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

B028-1 Saznaj više

Naftne tečnosti i gasovi - Pouzdanost i sigurnost dinamičkog merenja - Kablovski prenos električnih i/ili elektronskih impulsnih podataka

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

B028-2 Saznaj više

Tečni ugljovodonici — Dinamičko merenje — Ispitni sistemi za proveru zapreminskih merila — Deo 1: Opšti principi

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

B028-2 Saznaj više

Merni sistemi za naftu – Deo 2: Projektovanje, etaloniranje i princip rada cevnog pruvera

60.60 Standard objavljen

B028-2 Saznaj više

Merni sistemi za naftu - Etaloniranje - Zapreminske materijalizovane mere, ispitni rezervoari i merenja na terenu (uključujući formule za svojstva tečnosti i materijala)

60.60 Standard objavljen

B028-2 Saznaj više

Merni sistemi za naftu – Etaloniranje – Merila zapremine, merna posuda i terenska merila (uključujući formule za svojstva tečnosti i materijala) – Izmena 1: Korekcija dve štamparske greške

60.60 Standard objavljen

B028-2 Saznaj više

Merni sistemi za naftu – Etaloniranje – Merila zapremine, merna posuda i terenska merila (uključujući formule za svojstva tečnosti i materijala) – Ispravka 1

60.60 Standard objavljen

B028-2 Saznaj više

Tečni gasovi kao gorivo koji nisu na bazi nafte i ohlađeni ugljovodonici — Etaloniranje membranskih rezervoara i nezavisnih prizmatičnih rezervoara u brodovima — Ručna metoda i metoda internog elektro-optičkog merenja razdaljine

60.60 Standard objavljen

B028-2 Saznaj više

Nafta i tečni naftni proizvodi — Direktna statička merenja — Merenje sadržaja vertikalnih rezervoara za skladištenje hidrostatičkim merenjem rezervoara

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

B028-2 Saznaj više

Nafta i tečni naftni proizvodi – Etaloniranje horizontalnih cilindričnih rezervoara – Deo 1: Manuelne metode

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

B028-2 Saznaj više