Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Projekti

Pretražite srpske, evropske i međunarodne standarde. Odredite organizaciju koja je donosilac standarda, izaberite oznaku standarda ili ključnu reč i završite željenu pretragu. Možete dodati i fazu u izradi standarda ili komitet/komisiju koja je izradila standard.

Hemijska analiza gvožđa i čelika — Određivanje niobijuma u čeliku — Spektrofotometrijska metoda

45.99 Slanje nacrta FV u CCMC

C017-1 Saznaj više

Hemijska analiza gvožđa i čelika — Određivanje azota (u tragovima) u čeliku — Spektrofotometrijska metoda

45.99 Slanje nacrta FV u CCMC

C017-1 Saznaj više

Hemijska analiza gvožđa i čelika — Određivanje hroma u gvožđu i čeliku — Metoda plamene atomske apsorpcione spektrometrije

45.99 Slanje nacrta FV u CCMC

C017-1 Saznaj više

Metode hemijskih analiza – Kvantitativna hemijska analiza sirovog gvožđa, livenog gvožđa, niskolegiranih čelika, visokolegiranih čelika, legura aluminijuma i legura bakra metodom optičko-emisione spektrometrije u kojoj se za pobuđivanje koristi visokonaponska kondenzovana varnica – Izmena 1

90.92 Odluka o izmeni ili reviziji standarda

C017-1 Saznaj više

Metode hemijskih analiza – Kvantitativna hemijska analiza sirovog gvožđa, livenog gvožđa, niskolegiranih čelika, visokolegiranih čelika, legura aluminijuma i legura bakra metodom optičko-emisione spektrometrije u kojoj se za pobuđivanje koristi visokonaponska kondenzovana varnica – Izmena 2

90.92 Odluka o izmeni ili reviziji standarda

C017-1 Saznaj više

Standardna metoda ispitivanja niskolegiranih čelika talasno-disperzivnom rendgenskom fluorescentnom spektrometrijom

60.60 Standard objavljen

C017-1 Saznaj više

Standardno uputstvo za određivanje hemijskog sastava i izbor postupaka uzimanja uzoraka i metode kvantitativne analize metala, ruda i srodnih materijala

60.60 Standard objavljen

C017-1 Saznaj više

Gvožđe i čelik – Evropski standardi za određivanje hemijskog sastava

60.60 Standard objavljen

C017-1 Saznaj više

Analiza gvožđa i čelika — Interni laboratorijski postupak za proveru tačnosti analitičkih metoda korišćenjem sertifikovanih referentnih materijala

60.60 Standard objavljen

C017-1 Saznaj više

Hemijska analiza gvožđa i čelika — Određivanje selena u čeliku — Metoda elektrotermičke atomske apsorpcione spektrometrije

60.60 Standard objavljen

C017-1 Saznaj više

Čelik i liveno gvožđe — Određivanje supstanci navedenih u direktivama 2011/65/EU (RoHS) i 2000/53/EC (ELV) — Granične vrednosti

60.60 Standard objavljen

C017-1 Saznaj više

Smernice za pripremu standardnih rutinskih metoda kod talasno disperzione rendgenske fluorescentne spektrometrije

60.60 Standard objavljen

C017-1 Saznaj više

Bakar i legure bakra — Određivanje sadržaja hroma — Deo 1: Metoda titracije

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Bakar i legure bakra — Određivanje sadržaja mangana — Deo 1: Spektrofotometrijska metoda

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Optička emisiona analiza niskolegiranih čelika (rutinska metoda) - Smernice za pripremu standardne rutinske metode za optičku emisionu spektrometriju

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

C017-1 Saznaj više

Optička emisiona analiza niskolegiranih čelika (rutinska metoda) - Metoda određivanja C, Si, S, P, Mn, Cr, Ni i Cu

60.60 Standard objavljen

C017-1 Saznaj više

Hemijska analiza gvožđa i čelika - Preporuke za izradu standardnih metoda analize gvožđa i čelika primenom plamene atomske apsorpcione spektrometrije

60.60 Standard objavljen

C017-1 Saznaj više

Hemijska analiza gvožđa i čelika - Radne smernice za primenu atomske apsorpcione spektrometrije u standardnim metodama hemijske analize gvožđa i čelika

60.60 Standard objavljen

C017-1 Saznaj više