Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Projekti

Pretražite srpske, evropske i međunarodne standarde. Odredite organizaciju koja je donosilac standarda, izaberite oznaku standarda ili ključnu reč i završite željenu pretragu. Možete dodati i fazu u izradi standarda ili komitet/komisiju koja je izradila standard.

Aluminijum i legure aluminijuma - Materijal za izmenjivače toplote - Deo 2: Mehaničke osobine

50.20 Početak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Aluminijum i legure aluminijuma – Hemijski sastav i oblik proizvoda za plastičnu preradu – Deo 3: Hemijski sastav i oblik proizvoda

10.99 Novi projekat se prihvata

Aluminijum i legure aluminijuma — Mehanička sposobnost Al-Si legura za livenje pod visokim i niskim pritiskom i gravitaciono livenje

90.60 Završetak postupka preispitivanja standarda

Aluminijum i legure aluminijuma — Klasifikacija grešaka i nesavršenosti u proizvodima dobijenim livenjem pod visokim i niskim pritiskom i gravitacionim livenjem

90.60 Završetak postupka preispitivanja standarda

Aluminijum i legure aluminijuma — Termini i definicije — Deo 1: Opšti termini

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Aluminijum i legure aluminijuma - Termini i definicije - Deo 2: Hemijska analiza

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Aluminijum i legure aluminijuma - Termini i definicije - Deo 3: Otpaci

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Aluminijum i legure aluminijuma - Termini i definicije - Deo 4: Ostaci iz industrije aluminijuma

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Aluminijum i legure aluminijuma - Metalni otpadak - Deo 1: Opšti zahtevi, uzimanje uzoraka i ispitivanja

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Aluminijum i legure aluminijuma - Metalni otpadak - Deo 10: Metalni otpadak od korišćenih aluminijumskih konzervi za piće

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Aluminijum i legure aluminijuma - Metalni otpadak - Deo 11: Metalni otpadak od aluminijum/bakar hladnjaka

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Aluminijum i legure aluminijuma - Metalni otpadak - Deo 12: Strugotina od jedne vrste legure

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Aluminijum i legure aluminijuma - Metalni otpadak - Deo 13: Mešana strugotina od dve ili više legura

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Aluminijum i legure aluminijuma - Metalni otpadak - Deo 14: Metalni otpadak od korišćene aluminijumske ambalaže

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Aluminijum i legure aluminijuma - Metalni otpadak - Deo 15: Aluminijumski metalni otpadak bez prevlake od korišćene aluminijumske ambalaže

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Aluminijum i legure aluminijuma - Metalni otpadak - Deo 16: Metalni otpadak od troske, izlivaka i drobljevine

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Aluminijum i legure aluminijuma - Metalni otpadak - Deo 2: Nelegirani aluminijumov metalni otpadak

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Aluminijum i legure aluminijuma - Metalni otpadak - Deo 3: Metalni otpadak od žice i kablova

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda