Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Projekti

Pretražite srpske, evropske i međunarodne standarde. Odredite organizaciju koja je donosilac standarda, izaberite oznaku standarda ili ključnu reč i završite željenu pretragu. Možete dodati i fazu u izradi standarda ili komitet/komisiju koja je izradila standard.

Ploče na bazi drveta - Određivanje karakterističnih 5-procentnih vrednosti i karakterističnih srednjih vrednosti

40.60 Završetak javne rasprave

Ploče na bazi drveta - Određivanje melamina primenom ekstrakcije i hromatografije visokih performansi (HPLC) sa ultraljubičastom detekcijom

40.20 Nacrt na javnoj raspravi 60 dana

Ploče na bazi drveta - Određivanje otpornosti na vlagu pri cikličnim uslovima ispitivanja

40.20 Nacrt na javnoj raspravi 60 dana

Ploče na bazi drveta — Uputstvo o upotrebi nosećih ploča za podove, zidove i krovove

60.60 Standard objavljen

Trajnost drveta i proizvoda na bazi drveta – Dokument za tumačenje standarda koji se odnose na zahteve za efikasnost i na specifikacije sredstava za zaštitu drveta

60.60 Standard objavljen

D218/PKS D038 Saznaj više

Ploče na bazi drveta - Plivajući podovi - Deo 2: Metode ispitivanja

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Ploče na bazi drveta - Indikativne metode malog opsega za ispitivanje određenih mehaničkih svojstava pomoću pokazivača male skale

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Kompoziti drvo-plastika (WPC) - Deo 2: Karakterizacija WPC materijala

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Sendvič-ploče za nameštaj (SVB-F) — Fabrički izrađeni proizvodi — Definicija, klasifikacija i metode ispitivanja za određivanje karakteristika performansi

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Ploče na bazi drveta - Određivanje karakterističnih 5-procentnih vrednosti i karakterističnih srednjih vrednosti

90.92 Odluka o izmeni ili reviziji standarda

Trajnost drveta i proizvoda na bazi drveta – Metoda ispitivanja za određivanje otpornosti drveta prema bazidiomicetama koje razaraju drvo – Deo 3: Ocenjivanje trajnosti ploča na bazi drveta

60.60 Standard objavljen

D218/PKS D038 Saznaj više

Ploče na bazi drveta — Određivanje trajanja opterećenja i faktora puzanja

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Ploče na bazi drveta — Određivanje karakteristika performansi za noseće ploče koje se koriste za podove, krovove i zidove

90.92 Odluka o izmeni ili reviziji standarda

Ploče na bazi drveta - Određivanje mogućnosti izvlačenja elemenata veze

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Ploče na bazi drveta - Plivajući podovi - Deo 1: Specifikacije performansi i zahtevi

90.60 Završetak postupka preispitivanja standarda

Ploče na bazi drveta - Određivanje savojnih svojstava ivica

90.60 Završetak postupka preispitivanja standarda

Ploče na bazi drveta za upotrebu u građevinarstvu — Karakteristike, vrednovanje usaglašenosti i označavanje

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Drvo i materijali na bazi drveta za spoljašnje prozore, spoljašnja krila vrata i spoljašnje dovratnike - Zahtevi i specifikacije

60.60 Standard objavljen