Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Projekti

Pretražite srpske, evropske i međunarodne standarde. Odredite organizaciju koja je donosilac standarda, izaberite oznaku standarda ili ključnu reč i završite željenu pretragu. Možete dodati i fazu u izradi standarda ili komitet/komisiju koja je izradila standard.

Plastične mase — Određivanje udarne žilavosti po Šarpiju — Deo 1: Ispitivanje neinstrumentalnom metodom

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Plastične mase - Određivanje udarne žilavosti po Izodu

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Plastične mase – Uzorci za ispitivanje

50.20 Početak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Principi za analizu plastičnih masa i mikroplastike prisutnih u životnoj sredini

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Plastične mase — Određivanje prividne gustine materijala za presovanje koji ne mogu da prođu kroz specificirani levak

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Plastične mase — Određivanje udarne otpornosti na probijanje krutih plastičnih masa — Deo 2: Instrumentalna metoda ispitivanja probijanjem

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Plastične mase — Određivanje zatezne čvrstoće udarom

50.20 Početak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Plastične mase — Sortirani otpad od plastike — Deo 1: Opšta karakterizacija

40.60 Završetak javne rasprave

Kompoziti na bazi celuloznih materijala i termoplasta (obično nazvani kompoziti drvo–plastika (WPC) ili kompoziti sa prirodnim vlaknima (NFC)) — Deo 5: Specifikacije za profile za oblaganje i ploče

40.60 Završetak javne rasprave

Plastične mase – Jednostavno ispitivanje oslobađanja toplote pomoću konusnog grejača i detektora sa termoparovima

40.60 Završetak javne rasprave

Plastične mase – Određivanje stepena dezintegracije plastičnih materijala simulacijom uslova kompostiranja u laboratorijskom ispitivanju

40.60 Završetak javne rasprave

Plastične mase – Određivanje toplotne provodnosti i toplotne difuzivnosti – Deo 1: Opšti principi

40.60 Završetak javne rasprave

Plastične mase – Određivanje toplotne provodnosti i toplotne difuzivnosti – Deo 4: Laserska impulsna metoda

40.60 Završetak javne rasprave

Plastične mase - Određivanje sipkosti

40.60 Završetak javne rasprave

Plastične mase – Određivanje ponašanja pri puzanju – Deo 2: Puzanje pri savijanju sa opterećenjem na tri tačke

40.60 Završetak javne rasprave

Plastične mase – Metode izlaganja laboratorijskim izvorima svetlosti – Deo 1: Opšte uputstvo

30.99 Nacrt komisije standarda odobrava se za javnu raspravu

Plastične mase – Metode izlaganja laboratorijskim izvorima svetlosti – Deo 3: Fluorescentne UV lampe

30.99 Nacrt komisije standarda odobrava se za javnu raspravu

Plastične mase – Metode određivanja gustine plastičnih masa bez ćelija – Deo 1: Metoda potapanjem, metoda pomoću piknometra za tečnosti i metoda titracije

10.99 Novi projekat se prihvata