Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Projekti

Pretražite srpske, evropske i međunarodne standarde. Odredite organizaciju koja je donosilac standarda, izaberite oznaku standarda ili ključnu reč i završite željenu pretragu. Možete dodati i fazu u izradi standarda ili komitet/komisiju koja je izradila standard.

Plastične mase - Aspekti sredine - Rečnik

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Plastične mase — Prikupljanje i prikazivanje uporedivih podataka iz više merenja — Deo 2: Toplotna svojstva i svojstva pri preradi

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Plastične mase — Određivanje toplotne provodljivosti i toplotne difuzivnosti —Deo 2: Metoda provodnog ravnog izvora toplote (metoda toplog diska)

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Plastične mase — Reciklirana plastika — Karakterizacija sortiranog otpada od plastičnih masa

40.60 Završetak javne rasprave

Kompoziti na bazi celuloznih materijala i termoplasta (obično nazvani kompoziti drvo–plastika (WPC) ili kompoziti sa prirodnim vlaknima (NFC)) — Deo 5: Specifikacije za profile za oblaganje i ploče

40.60 Završetak javne rasprave

Plastične mase – Diferencijalna skenirajuća kalorimetrija (DSC) – Deo 1: Opšti principi

40.60 Završetak javne rasprave

Plastične mase - Tečne smole - Određivanje gustine metodom pomoću piknometra

40.60 Završetak javne rasprave

Plastične mase — Određivanje udarne žilavosti po Šarpiju — Deo 1: Ispitivanje neinstrumentalnom metodom

40.60 Završetak javne rasprave

Plastične mase - Određivanje udarne žilavosti po Izodu

40.60 Završetak javne rasprave

Plastične mase – Uzorci za ispitivanje

40.60 Završetak javne rasprave

Principi za analizu plastičnih masa i mikroplastike prisutnih u životnoj sredini

40.60 Završetak javne rasprave

Plastične mase — Određivanje udarne otpornosti na probijanje krutih plastičnih masa — Deo 2: Instrumentalna metoda ispitivanja probijanjem

40.60 Završetak javne rasprave

Plastične mase — Određivanje zatezne čvrstoće udarom

40.20 Nacrt na javnoj raspravi 60 dana

Plastične mase – Jednostavno ispitivanje oslobađanja toplote pomoću konusnog grejača i detektora sa termoparovima

10.99 Novi projekat se prihvata

Plastične mase – Određivanje stepena dezintegracije plastičnih materijala simulacijom uslova kompostiranja u laboratorijskom ispitivanju

10.99 Novi projekat se prihvata

Plastične mase - Određivanje sipkosti

10.99 Novi projekat se prihvata

Plastične mase – Određivanje ponašanja pri puzanju – Deo 2: Puzanje pri savijanju sa opterećenjem na tri tačke

10.99 Novi projekat se prihvata

Plastične mase – Standardna tabela referentnog globalnog sunčevog spektra svetlosnog fluksa na nultoj nadmorskoj visini – Horizontalna, relativna vazdušna masa 1

60.60 Standard objavljen