Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Projekti

Pretražite srpske, evropske i međunarodne standarde. Odredite organizaciju koja je donosilac standarda, izaberite oznaku standarda ili ključnu reč i završite željenu pretragu. Možete dodati i fazu u izradi standarda ili komitet/komisiju koja je izradila standard.

Кriterijum: 85.060

Informacija i dokumentacija - Papir za dokumenta - Zahtevi za postojanost

40.20 Nacrt na javnoj raspravi 60 dana

Papir i karton – Ispitivanje tuljaka – Deo 4: Merenje dimenzija

40.20 Nacrt na javnoj raspravi 60 dana

Papir i karton - Određivanje krutosti pri savijanju - Metoda rezonance

30.60 Završetak izjašnjavanja o nacrtu komisije standarda

Papir, karton i celuloza - Određivanje specifične provodnosti vodenih ekstrakta

30.60 Završetak izjašnjavanja o nacrtu komisije standarda

Papir, karton i celuloza - Određivanje sastava prema vrsti vlakana - Deo 1: Opšta metoda

10.99 Novi projekat se prihvata

Papir i karton predviđeni da budu u kontaktu sa hranom – Kalibracija za ispitivanje mirisa – Deo 1: Miris

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Papir i karton predviđeni da budu u kontaktu sa hranom – Kalibracija za ispitivanje izmenjene ukusnosti – Deo 2: Masna hrana

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Papir i karton predviđeni da budu u kontaktu sa hranom – Kalibracija za ispitivanje izmenjene ukusnosti – Deo 3: Suva hrana

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Celuloza, papir i karton - Određivanje bisfenola A u ekstraktima iz papira i kartona

90.60 Završetak postupka preispitivanja standarda

Celuloza, papir i karton – Određivanje antrahinona u ekstraktima celuloze, papira i kartona

60.60 Standard objavljen

Papir i karton – Uputstvo za primenu termina 2.2 „Zabranjeni materijali” iz standarda EN 643:2014

60.60 Standard objavljen

Papir i karton predviđeni da budu u kontaktu sa hranom – Određivanje prenosa antimikrobnih sastojaka

90.20 Početak postupka preispitivanja standarda

Papir i karton predviđeni da budu u kontaktu sa hranom - Senzorska analiza - Deo 1: Miris

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Papir i karton predviđeni da budu u kontaktu sa hranom - Senzorska analiza - Deo 2: Izmenjena ukusnost (kvarenje)

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Papir i karton predviđeni da budu u kontaktu sa hranom - Određivanje žive u vodenom ekstraktu

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Papir i karton – Papir i karton predviđeni da budu u kontaktu sa hranom – Određivanje kadmijuma, hroma i olova u vodenom ekstraktu

90.20 Početak postupka preispitivanja standarda

Papir i karton - Papir i karton predviđeni da budu u kontaktu sa hranom - Određivanje kadmijuma, hroma i olova u vodenom ekstraktu

90.20 Početak postupka preispitivanja standarda

Papir i karton - Merenje masnog sjaja - Sjaj pod paralelnim zrakom od 45°, metoda po DIN-u

90.20 Početak postupka preispitivanja standarda