Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Projekti

Pretražite srpske, evropske i međunarodne standarde. Odredite organizaciju koja je donosilac standarda, izaberite oznaku standarda ili ključnu reč i završite željenu pretragu. Možete dodati i fazu u izradi standarda ili komitet/komisiju koja je izradila standard.

Analitička kolorimetrija – Deo 4: Indeksi metamerizma za parove uzoraka pri promeni izvora svetlosti

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Punioci - Specifikacije i metode ispitivanja - Deo 14: Kristobalit

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Punioci za boje - Specifikacije i metode ispitivanja - Deo 18: Istaloženi natrijum-aluminijumsilikat

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Punioci - Specifikacije i metode ispitivanja - Deo 7: Dolomit

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Punioci - Specifikacije i metode ispitivanja - Deo 9: Kalcinisana glina

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Pigmenti aluminijuma za boje - Deo 1: Opšti pigmenti aluminijuma

40.60 Završetak javne rasprave

Pigmenti aluminijuma za boje - Deo 2: Pigmenti aluminijuma metalizirani u vakuumu

40.60 Završetak javne rasprave

Funkcionalni pigmenti i punioci za posebne primene – Deo 4: Titanijum-dioksid nano veličine za primenu u fotokatalizi

40.60 Završetak javne rasprave

Punioci za boje - Specifikacije i metode ispitivanja - Deo 10: Prirodni talk/hlorit u lamelarnom obliku

45.99 Slanje nacrta FV u CCMC

Punioci za boje - Specifikacije i metode ispitivanja - Deo 11: Prirodni talk, u lamelarnom obliku, koji sadrži karbonate

45.99 Slanje nacrta FV u CCMC

Punioci - Specifikacije i metode ispitivanja - Deo 12: Liskun tipa beli liskun

40.60 Završetak javne rasprave

Punioci - Specifikacije i metode ispitivanja - Deo 13: Prirodni kvarc (mleveni)

40.60 Završetak javne rasprave

Punioci - Specifikacije i metode ispitivanja - Deo 15: Kvarcni emajl

40.60 Završetak javne rasprave

Punioci - Specifikacije i metode ispitivanja - Deo 16: Aluminijum-hidroksidi

40.60 Završetak javne rasprave

Punioci za boje - Specifikacije i metode ispitivanja - Deo 17: Istaloženi kalcijum-silikat

45.99 Slanje nacrta FV u CCMC

Punioci - Specifikacije i metode ispitivanja - Deo 2: Bariti (prirodni barijum-sulfat)

40.60 Završetak javne rasprave

Punioci - Specifikacije i metode ispitivanja - Deo 21: Kvarcni pesak (nemleveni prirodni kvarc)

40.60 Završetak javne rasprave

Punioci - Specifikacije i metode ispitivanja - Deo 22: Kalcinisana dijatomejska zemlja (kisilgur)

40.60 Završetak javne rasprave