Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Projekti

Pretražite srpske, evropske i međunarodne standarde. Odredite organizaciju koja je donosilac standarda, izaberite oznaku standarda ili ključnu reč i završite željenu pretragu. Možete dodati i fazu u izradi standarda ili komitet/komisiju koja je izradila standard.

Statistička verifikacija parcijalnih faktora za zgrade prema Evrokodu EN 1993-1-1 Prilog E

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

C017-2 Saznaj više

Projektovanje konstrukcija od kompozita polimera ojačanog vlakanima

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

U250-3,4,9 Saznaj više

Evrokod 3 - Projektovanje čeličnih konstrukcija - Deo 1-101: Alternativna metoda interakcije za elemente izložene savijanju i pristisku

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

U250-3,4,9 Saznaj više

Evrokod — Osnove projektovanja konstrukcija i geotehničkog projektovanja

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

U250-1,8 Saznaj više

Evrokod 1 - Dejstva na konstrukcije - Deo 1-2: Opšta dejstva - Dejstvo na konstrukcije izložene požaru

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

U250-1,8 Saznaj više

Evrokod 1: Dejstva na konstrukcije - Deo 2: Saobraćajno opterećenje na mostovima

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

U250-1,8 Saznaj više

Evrokod 2 — Projektovanje betonskih konstrukcija —Deo1-1: Opšta pravila - Pravila za zgrade, mostove i inženjersko-građevinske konstrukcije

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

U250-2 Saznaj više

Evrokod 2 — Projektovanje betonskih konstrukcija — Deo 1-2: Opšta pravila — Projektovanje konstrukcija na dejstvo požara

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

U250-2 Saznaj više

Evrokod 3 — Projektovanje čeličnih konstrukcija — Deo 1-1: Opšta pravila i pravila za zgrade

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

U250-3,4,9 Saznaj više

EN 1993-1-13 Evrokod 13 - Projektovanje čeličnih konstrukcija - Deo1-13: Pravila za grede sa velikim otvorima u rebrima

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

U250-3,4,9 Saznaj više

Evrokod 3 — Projektovanje čeličnih konstrukcija — Deo 1-2: Opšta pravila — Projektovanje konstrukcija na dejstvo požara

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

U250-3,4,9 Saznaj više

Evrokod 3 — Projektovanje čeličnih konstrukcija — Deo 1-3: Opšta pravila — Dodatna pravila za hladno oblikovane tankozidne elemente i limove

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

U250-3,4,9 Saznaj više

Evrokod 3 — Projektovanje čeličnih konstrukcija — Deo 1-5: Puni limeni elementi

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

U250-3,4,9 Saznaj više

Evrokod 3 — Projektovanje čeličnih konstrukcija — Deo 1-8: Projektovanje veza

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

U250-3,4,9 Saznaj više

Evrokod 6 — Projektovanje zidanih konstrukcija — Deo 1-1: Opšta pravila za armirane i nearmirane zidane konstrukcije

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

U250-5,6 Saznaj više

Evrokod 6 - Projektovanje zidanih konstrukcija - Deo 3: Pojednostavljene metode proračuna za nearmirane zidane konstrukcije

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

U250-5,6 Saznaj više

Evrokod 9 — Projektovanje aluminijumskih konstrukcija —Deo 1-1: Opšta pravila

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

U250-3,4,9 Saznaj više

Evrokod 9 — Projektovanje aluminijumskih konstrukcija —Deo 1-2: Projektovanje konstrukcija na dejstvo požara

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

U250-3,4,9 Saznaj više