Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Projekti

Pretražite srpske, evropske i međunarodne standarde. Odredite organizaciju koja je donosilac standarda, izaberite oznaku standarda ili ključnu reč i završite željenu pretragu. Možete dodati i fazu u izradi standarda ili komitet/komisiju koja je izradila standard.

Izvođenje čeličnih i aluminijumskih konstrukcija - Ponovna upotreba konstrukcijskog čelika

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

U250-3,4,9 Saznaj više

Evrokod 3 — Projektovanje čeličnih konstrukcija — Deo 1-1: Opšta pravila i pravila za zgrade

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

U250-3,4,9 Saznaj više

EN 1993-1-13 Evrokod 13 - Projektovanje čeličnih konstrukcija - Deo1-13: Pravila za grede sa velikim otvorima u rebrima

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

U250-3,4,9 Saznaj više

Evrokod 3 — Projektovanje čeličnih konstrukcija — Deo 1-2: Opšta pravila — Projektovanje konstrukcija na dejstvo požara

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

U250-3,4,9 Saznaj više

Evrokod 3 — Projektovanje čeličnih konstrukcija — Deo 1-3: Opšta pravila — Dodatna pravila za hladno oblikovane tankozidne elemente i limove

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

U250-3,4,9 Saznaj više

Evrokod 3 — Projektovanje čeličnih konstrukcija — Deo 1-5: Puni limeni elementi

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

U250-3,4,9 Saznaj više

Evrokod 3 — Projektovanje čeličnih konstrukcija — Deo 1-8: Projektovanje veza

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

U250-3,4,9 Saznaj više

Izvođenje čeličnih i aluminijumskih konstrukcija - Deklaracija proizvoda o zaštiti životne sredine - Pravila za kategorizaciju proizvoda koja dopunjuju EN 15804 za konstrukcijske proizvode od čelika, gvožđa i aluminijuma koji se koriste u objektima

45.99 Slanje nacrta FV u CCMC

U250-3,4,9 Saznaj više

Evrokod 3 — Projektovanje čeličnih konstrukcija — Deo 1-10: Žilavost materijala i svojstva po debljini

45.99 Slanje nacrta FV u CCMC

U250-3,4,9 Saznaj više

Evrokod 3 — Projektovanje čeličnih konstrukcija —Deo 1-11: Projektovanje konstrukcija sa zategnutim komponentama

40.60 Završetak javne rasprave

U250-3,4,9 Saznaj više

Evrokod 3 - Projektovanje čeličnih konstrukcija - Deo 1-14: Proračun uz pomoć analize konačnih elemenata

40.60 Završetak javne rasprave

U250-3,4,9 Saznaj više

Evrokod 3 — Projektovanje čeličnih konstrukcija — Deo 1-4: Opšta pravila — Dodatna pravila za nerđajuće čelike

45.99 Slanje nacrta FV u CCMC

U250-3,4,9 Saznaj više

Evrokod 3 — Projektovanje čeličnih konstrukcija — Deo 1-6: Čvrstoća i stabilnost ljuski

45.99 Slanje nacrta FV u CCMC

U250-3,4,9 Saznaj više

Evrokod 3 — Projektovanje čeličnih konstrukcija — Deo 1-7: Pločaste konstrukcije opterećene izvan ravni

45.99 Slanje nacrta FV u CCMC

U250-3,4,9 Saznaj više

Evrokod 3 — Projektovanje čeličnih konstrukcija —Deo 1-9: Zamor

45.99 Slanje nacrta FV u CCMC

U250-3,4,9 Saznaj više

Evrokod 3 — Projektovanje čeličnih konstrukcija — Deo 2: Čelični mostovi

40.60 Završetak javne rasprave

U250-3,4,9 Saznaj više

Evrokod 3 — Projektovanje čeličnih konstrukcija — Deo 3: Tornjevi, jarboli i dimnjaci

40.60 Završetak javne rasprave

U250-3,4,9 Saznaj više

Evrokod 3 — Projektovanje čeličnih konstrukcija — Deo 4-1: Silosi

40.60 Završetak javne rasprave

U250-3,4,9 Saznaj više