Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Projekti

Pretražite srpske, evropske i međunarodne standarde. Odredite organizaciju koja je donosilac standarda, izaberite oznaku standarda ili ključnu reč i završite željenu pretragu. Možete dodati i fazu u izradi standarda ili komitet/komisiju koja je izradila standard.

Evrokod 3 - Projektovanje čeličnih konstrukcija - Deo 1-101: Alternativna metoda interakcije za elemente izložene savijanju i pristisku

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

U250-3,4,9 Saznaj više

Evrokod 3 — Projektovanje čeličnih konstrukcija — Deo 1-1: Opšta pravila i pravila za zgrade

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

U250-3,4,9 Saznaj više

Izvođenje čeličnih i aluminijumskih konstrukcija – Deo 2: Tehnički zahtevi za čelične konstrukcije - Izmena 1

40.60 Završetak javne rasprave

U250-3,4,9 Saznaj više

Izvođenje čeličnih i aluminijumskih konstrukcija - Deklaracija proizvoda o zaštiti životne sredine - Pravila za kategorizaciju proizvoda koja dopunjuju EN 15804 za konstrukcijske proizvode od čelika, gvožđa i aluminijuma koji se koriste u objektima

40.60 Završetak javne rasprave

U250-3,4,9 Saznaj više

Evrokod 3 — Projektovanje čeličnih konstrukcija — Deo 1-10: Žilavost materijala i svojstva po debljini

40.60 Završetak javne rasprave

U250-3,4,9 Saznaj više

EN 1993-1-13 Evrokod 13 - Projektovanje čeličnih konstrukcija - Deo1-13: Pravila za grede sa velikim otvorima u rebrima

45.99 Slanje nacrta FV u CCMC

U250-3,4,9 Saznaj više

Evrokod 3 - Projektovanje čeličnih konstrukcija - Deo 1-14: Proračun uz pomoć analize konačnih elemenata

40.10 harmonizedStageCodeLabel.40.10

U250-3,4,9 Saznaj više

Evrokod 3 — Projektovanje čeličnih konstrukcija — Deo 1-2: Opšta pravila — Projektovanje konstrukcija na dejstvo požara

45.99 Slanje nacrta FV u CCMC

U250-3,4,9 Saznaj više

Evrokod 3 — Projektovanje čeličnih konstrukcija — Deo 1-3: Opšta pravila — Dodatna pravila za hladno oblikovane tankozidne elemente i limove

40.60 Završetak javne rasprave

U250-3,4,9 Saznaj više

Evrokod 3 — Projektovanje čeličnih konstrukcija — Deo 1-4: Opšta pravila — Dodatna pravila za nerđajuće čelike

40.60 Završetak javne rasprave

U250-3,4,9 Saznaj više

Evrokod 3 — Projektovanje čeličnih konstrukcija — Deo 1-5: Puni limeni elementi

45.99 Slanje nacrta FV u CCMC

U250-3,4,9 Saznaj više

Evrokod 3 — Projektovanje čeličnih konstrukcija — Deo 1-6: Čvrstoća i stabilnost ljuski

40.60 Završetak javne rasprave

U250-3,4,9 Saznaj više

Evrokod 3 — Projektovanje čeličnih konstrukcija — Deo 1-7: Pločaste konstrukcije opterećene izvan ravni

40.60 Završetak javne rasprave

U250-3,4,9 Saznaj više

Evrokod 3 — Projektovanje čeličnih konstrukcija — Deo 1-8: Projektovanje veza

45.99 Slanje nacrta FV u CCMC

U250-3,4,9 Saznaj više

Evrokod 3 — Projektovanje čeličnih konstrukcija —Deo 1-9: Zamor

40.60 Završetak javne rasprave

U250-3,4,9 Saznaj više

Evrokod 3 — Projektovanje čeličnih konstrukcija — Deo 5: Šipovi

40.10 harmonizedStageCodeLabel.40.10

U250-3,4,9 Saznaj više

Izvođenje čeličnih i aluminijumskih konstrukcija — Deo 1: Zahtevi za ocenu usaglašenosti konstrukcijskih komponenata

60.60 Standard objavljen

U250-3,4,9 Saznaj više

Izvođenje čeličnih i aluminijumskih konstrukcija – Deo 2: Tehnički zahtevi za čelične konstrukcije

60.60 Standard objavljen

U250-3,4,9 Saznaj više