Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Projekti

Pretražite srpske, evropske i međunarodne standarde. Odredite organizaciju koja je donosilac standarda, izaberite oznaku standarda ili ključnu reč i završite željenu pretragu. Možete dodati i fazu u izradi standarda ili komitet/komisiju koja je izradila standard.

Dodaci za beton, malter i injekcionu masu — Metode ispitivanja — Deo 1: Referentni beton i referentni malter za ispitivanje

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Dopunska pravila za kategorisanje građevinskih proizvoda na bazi gipsa

40.60 Završetak javne rasprave

Reaktivnost sastojaka cementa - Metode za toplotu hidratacije i sadržaj vezane vode

40.60 Završetak javne rasprave

U071/PKS 1 Saznaj više

Hemijski dodaci betonu, malteru i injekcionoj masi - Metode ispitivanja - Deo 6: Analiza infracrvenim zracima

40.60 Završetak javne rasprave

Hemijski dodaci za beton, malter i injekcione mase - Deo 7: Hemijski dodaci za smanjenje skupljanja - Definicije, zahtevi, usaglašenost, označavanje i obeležavanje

40.60 Završetak javne rasprave

Industrija nafte i prirodnog gasa - Cementi i materijali za cementiranje bušotina - Deo 2: Ispitivanje cementa za bušotine

40.60 Završetak javne rasprave

PKS B067 Saznaj više

Industrija nafte i gasa uključujući energiju sa nižom emisijom ugljenika - Cementi i materijali za cementiranje bušotina - Deo 5: Određivanje skupljanja i širenja bušotinskih cementnih mešavina pri atmosferskom pritisku

40.60 Završetak javne rasprave

PKS B067 Saznaj više

Nemetalne mineralne sirovine — Zgura — Sastojak za proizvodnju cementa — Klasifikacija, tehnički uslovi i metode ispitivanja

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

U071/PKS 1 Saznaj više

Nemetalne mineralne sirovine — Pucolanski materijali — Sastojci za proizvodnju cementa — Klasifikacija, tehnički uslovi i metode ispitivanja

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

U071/PKS 1 Saznaj više

Nemetalne mineralne sirovine – Krečnjak – Sastojak za proizvodnju cementa – Klasifikacija, tehnički uslovi i metode

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

U071/PKS 1 Saznaj više

Nemetalne mineralne sirovine – Kalcijum-sulfat – Regulator vremena vezivanja cementa – Klasifikacija i tehnički uslovi

60.60 Standard objavljen

U071/PKS 1 Saznaj više

Cement – Određivanje zapreminske mase

60.60 Standard objavljen

U071/PKS 1 Saznaj više

Cement – Određivanje zapreminske mase – Ispravka 1

60.60 Standard objavljen

U071/PKS 1 Saznaj više

Građevinski gips — Metode hemijskog ispitivanja

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

U071/PKS 1 Saznaj više

Cement za zidanje – Ispitivanje obradivosti (kohezivnosti)

60.60 Standard objavljen

U071/PKS 1 Saznaj više

Cement — Smernice za primenu EN 197-2, Ocenjivanje i verifikacija stalnosti performansi

60.60 Standard objavljen

U071/PKS 1 Saznaj više

Sastav, priprema i upotreba gipsanih maltera za unutrašnja oblaganja

60.60 Standard objavljen

Sastav, priprema i upotreba cementnih i/ili krečnih maltera za unutrašnja oblaganja

60.60 Standard objavljen