Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Projekti

Pretražite srpske, evropske i međunarodne standarde. Odredite organizaciju koja je donosilac standarda, izaberite oznaku standarda ili ključnu reč i završite željenu pretragu. Možete dodati i fazu u izradi standarda ili komitet/komisiju koja je izradila standard.

Ispitivanje mehaničkih i fizičkih svojstava agregata — Deo 1: Određivanje otpornosti na habanje (mikro-Deval)

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

U071/PKS 2 Saznaj više

Mlevena granulisana zgura iz visokih peći za upotrebu u betonu, malteru i injekcionoj masi - Deo 2: Vrednovanje usaglašenosti

50.20 Početak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Specifikacija elemenata za zidanje - Deo 6: Elementi za zidanje od prirodnog kamena- Izmena 1

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Škriljac i kamen za preklopno pokrivanje krovova i spoljašnje oblaganje zidova — Deo 2: Metode ispitivanja za škriljac i karbonatni škriljac

40.20 Nacrt na javnoj raspravi 60 dana

Škriljac i kamen za preklopno pokrivanje krovova i spoljašnje oblaganje zidova — Deo 3: Specifikacije za škriljac i škriljasti kamen

40.60 Završetak javne rasprave

Laki agregati za objekte - Karakteristike

40.60 Završetak javne rasprave

U071/PKS 2 Saznaj više

Hidrotehnički kamen - Deo 1: Specifikacija

40.60 Završetak javne rasprave

U071/PKS 2 Saznaj više

Agregati za zastor železničkih pruga - Deo 1: Karakteristike

40.60 Završetak javne rasprave

U071/PKS 2 Saznaj više

Agregati za zastor železničkih pruga - Deo 2: Dopunske informacije

40.60 Završetak javne rasprave

U071/PKS 2 Saznaj više

Agregati za objekte - Deo 1: Karakteristike

40.60 Završetak javne rasprave

U071/PKS 2 Saznaj više

Ispitivanje geometrijskih svojstava agregata — Deo 1: Određivanje granulometrijskog sastava — Metoda prosejavanja

40.60 Završetak javne rasprave

U071/PKS 2 Saznaj više

Prirodni kamen – Uputstvo za korišćenje prirodnog kamena

60.60 Standard objavljen

U071/PKS 2 Saznaj više

Izvorni materijali razmatrani tokom donošenja standarda za agregat u TC 154

90.60 Završetak postupka preispitivanja standarda

U071/PKS 2 Saznaj više

Metode ispitivanja maltera za zidanje – Deo 11: Određivanje čvrstoće pri savijanju i čvrstoće pri pritisku očvrslog maltera

60.60 Standard objavljen

Ispitivanje mehaničkih i fizičkih svojstava agregata — Deo 1: Određivanje otpornosti na habanje (mikro-Deval)

90.92 Odluka o izmeni ili reviziji standarda

Ispitivanje mehaničkih i fizičkih svojstava agregata — Deo 10: Određivanje visine kapilarnog penjanja vode

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Ispitivanje mehaničkih i fizičkih svojstava agregata — Deo 11: Određivanje stišljivosti i čvrstoće na pritisak lakih agregata

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Ispitivanje mehaničkih i fizičkih svojstava agregata — Deo 2: Metode određivanja otpornosti na drobljenje

60.60 Standard objavljen

U071/PKS 2 Saznaj više