Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Projekti

Pretražite srpske, evropske i međunarodne standarde. Odredite organizaciju koja je donosilac standarda, izaberite oznaku standarda ili ključnu reč i završite željenu pretragu. Možete dodati i fazu u izradi standarda ili komitet/komisiju koja je izradila standard.

Proizvodi za toplotnu izolaciju – Deklaracija proizvoda o zaštiti životne sredine - Pravila za kategorizaciju proizvoda (PCR) komplementarna sa EN 15804 za fabrički izrađene proizvode i proizvode formirane na licu mesta

50.20 Početak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Proizvodi za toplotnu izolaciju - Procena podložnosti za razvoj buđi - Laboratorijaska metoda ispitivanja

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Toplotne performanse zgrada - In situ ispitivanje završenih zgrada - Deo 1: Prikupljanje podataka za ispitivanje ukupnog gubitka toplote

50.20 Početak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Toplotne performanse zgrada - In situ ispitivanje završenih zgrada - Deo 2: Analiza stabilnog stanja za ispitivanje ukupnog gubitka toplote

50.20 Početak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Toplotne performanse zgrada - In situ merenja ispitnih konstrukcija zgrada - Deo 1: Prikupljanje podataka za ispitivanje ukupnog gubitka toplote

50.20 Početak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Toplotne performanse zgrada - In situ merenja ispitnih konstrukcija zgrada - Deo 2: Analiza stabilnog stanja za ispitivanje ukupnog gubitka toplote

50.20 Početak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Toplotna izolacija za opremu u zgradama i industrijske instalacije - Pravila proračuna

50.99 Definitivni tekst nacrta standarda odobren za objavljivanje

Proizvodi za toplotnu izolaciju - Određivanje ulegnuća - Deo 1: Nevezana izolacija za ventilisana potkrovlja, ponavljanje ciklusa vlažnosti i temperature

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Energetske performanse zgrada – Energija potrebna za grejanje i hlađenje, unutrašnje temperature i osetna i latentna toplotna opterećenja - Deo 3: Postupci proračuna koji se odnose na prilagodljive elemente omotača zgrade

50.99 Definitivni tekst nacrta standarda odobren za objavljivanje

Energetske performanse zgrada ─ Ventilacija u zgradama ─ Deo 3: Zgrade u kojima se ne stanuje ─ Zahtevi za performanse sistema za ventilaciju i klimatizaciju soba (moduli M5-1, M5-4)

40.60 Završetak javne rasprave

Vodeni sistemi za grejanje i vodeni sistemi za hlađenje u zgradama - Klase energetske efikasnosti za tehničke izolacione sisteme - Metode proračuna i primena

45.99 Slanje nacrta FV u CCMC

Toplotna izolacija i energetska ekonomičnost u zgradama – Metoda za određivanje trajnosti povezivanja sa lepljivim trakama i lepljivim masama za uspostavljanje hermetičkih slojeva u klimatskim uslovima reprezentativnim za unutrašnje okruženje

40.60 Završetak javne rasprave

Toplotne performanse prozora, vrata i zastora – Proračun koeficijenta prolaza toplote – Deo 2: Numerička metoda za okvire - Izmena 1

40.60 Završetak javne rasprave

Higrotoplotne performanse građevinskih materijala i proizvoda – Određivanje svojstava prolaza vodene pare – Metoda sa posudom – Izmena 1

10.99 Novi projekat se prihvata

Toplotna tehnika u građevinarstvu - Proračun difuzije vodene pare u zgradama

10.99 Novi projekat se prihvata

Energetske performanse zgrada – Sveobuhvatno ocenjivanje EPB-a – Deo 2: Objašnjenje i obrazloženje za ISO 52000-1

60.60 Standard objavljen

Energetske performanse zgrada – Pokazatelji, zahtevi, nivoi i sertifikati – Deo 2: Objašnjenje i obrazloženje za ISO 52003-1

60.60 Standard objavljen

Energetske performanse zgrada – Spoljašnji klimatski uslovi – Deo 2: Objašnjenje i obrazloženje za ISO 52010-1

60.60 Standard objavljen