Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Projekti

Pretražite srpske, evropske i međunarodne standarde. Odredite organizaciju koja je donosilac standarda, izaberite oznaku standarda ili ključnu reč i završite željenu pretragu. Možete dodati i fazu u izradi standarda ili komitet/komisiju koja je izradila standard.

Akustika - Merenje nivoa zvučnog pritiska koji potiče od rada opreme za održavanje ili aktivnosti u zgradama - Inženjerska metoda

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Otvorena komunikacija u sistemima automatskog upravljanja i nadzora u zgradama – Mrežni protokol za upravljanje – Deo 10: Veb-servisi za utvrđivanje mrežnog protokola za upravljanje

40.60 Završetak javne rasprave

BACS (Automatizacija i kontrolni sistemi u zgradama) - Deo 2: Hardver

40.60 Završetak javne rasprave

Energetske performanse zgrada – Ventilacija u zgradama – Deo 2: Interpretacija zahteva u EN 16798-1 – Ulazni parametri unutrašnje sredine i ocenjivanje energetskih performansi zgrada sa akcentom na kvalitet unutrašnjeg vazduha, toplotu sredine, osvetljenje i akustiku (modul M1-6)

60.60 Standard objavljen

Upravljanje zgradama — Terminologija i opseg usluga

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Upotreba grafičkih simbola na integrisanoj opremi za automatizaciju zgrada

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Otvorena komunikacija podacima u sistemima automatskog upravljanja i nadzora u zgradama — Mrežni protokol za upravljanje — Deo 1: Model mrežnog protokola

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Otvorena komunikacija podacima u sistemima automatskog upravljanja i nadzora u zgradama — Mrežni protokol za upravljanje — Deo 2: Komunikacija ukrštenom paricom

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Otvorena komunikacija podacima u sistemima automatskog upravljanja i nadzora u zgradama — Mrežni protokol za upravljanje — Deo 3: Komunikacija kroz električnu mrežu

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Otvorena komunikacija podacima u sistemima automatskog upravljanja i nadzora u zgradama — Mrežni protokol za upravljanje — Deo 4: IP komunikacija

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Uputstvo za primenu otvorene komunikacije podacima u sistemima automatskog upravljanja i nadzora u zgradama — Mrežni protokol za upravljanje — Deo 5: Primena

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Otvorena komunikacija u sistemima automatskog upravljanja i nadzora u zgradama – Mrežni protokol za upravljanje – Deo 6: Elementi primene

60.60 Standard objavljen

Otvorena komunikacija u sistemima automatskog upravljanja i nadzora u zgradama — Mrežni protokol za upravljanje — Deo 7: Komunikacija pomoću internet protokola

60.60 Standard objavljen

Otvorena komunikacija u sistemima automatskog upravljanja i nadzora u zgradama – Mrežni protokol za upravljanje – Deo 8: Komunikacija uz korišćenje širokopojasnog frekventnog opsega sa internet-protokolima preko mreže dalekovoda

60.60 Standard objavljen

Otvorena komunikacija u sistemima automatskog upravljanja i nadzora u zgradama – Mrežni protokol za upravljanje – Deo 9: Bežična komunikacija u ISM opsezima

60.60 Standard objavljen

Menadžment objektima, opremom i održavanjem — Deo 3: Smernice za kvalitet za menadžment objektima, opremom i održavanjem

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Menadžment objektima, opremom i održavanjem — Deo 4: Taksonomija, klasifikacija i struktura za menadžment objektima, opremom i održavanjem

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

Menadžment objektima, opremom i održavanjem — Deo 5: Smernice za procese menadžmenta objektima, opremom i održavanjem

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda