Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Projekti

Pretražite srpske, evropske i međunarodne standarde. Odredite organizaciju koja je donosilac standarda, izaberite oznaku standarda ili ključnu reč i završite željenu pretragu. Možete dodati i fazu u izradi standarda ili komitet/komisiju koja je izradila standard.

Gasni sorpcioni aparati za grejanje i/ili hlađenje sa toplotnim opterećenjem koje nije veće od 70 kW — Deo 3: Uslovi ispitivanja

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Ispitivanja otpornosti servisnih instalacija na požar — Deo 10: Klapne za kontrolu dima

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Z021/PKS U092 Saznaj više

Ispitivanje otpornosti na požar servisnih instalacija — Deo 9: Kanali za ekstrakciju dima iz jednog požarnog sektora

50.20 Početak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Z021/PKS U092 Saznaj više

Ventilacija u zgradama — Uređaji vazdušnih sistema — Aerodinamička ispitivanja klapni i ventila

50.99 Definitivni tekst nacrta standarda odobren za objavljivanje

Filteri za vazduh za opštu ventilaciju – Deo 3: Određivanje gravimetrijske efikasnosti i otpornosti na protok vazduha u zavisnosti od mase prikupljene prašine tokom ispitivanja

50.20 Početak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Prečišćavanje vazduha i drugih gasova – Terminologija

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Gasni sorpcioni aparati za grejanje i/ili hlađenje sa toplotnim opterećenjem koje nije veće od 70 kW — Deo 2: Bezbednost

40.60 Završetak javne rasprave

Gasni sorpcioni aparati za grejanje i/ili hlađenje sa toplotnim opterećenjem koje nije veće od 70 kW — Deo 6: Proračun sezonskih performansi

45.99 Slanje nacrta FV u CCMC

Ventilacija zgrada — Postupci ispitivanja i metode merenja za primopredaju ugrađenih sistema klimatizacije i ventilacije

40.10 harmonizedStageCodeLabel.40.10

Ventilation for buildings - Performance testing of components/products for residential ventilation - Part 7: Performance testing of ducted mechanical supply and exhaust ventilation units (including heat recovery)

40.10 harmonizedStageCodeLabel.40.10

Ispitivanja otpornosti servisnih instalacija na požar — Deo 15: 1-, 2-, 3-strani kanali

40.60 Završetak javne rasprave

Z021/PKS U092 Saznaj više

Uređaji za klimatizaciju, agregatne jedinice za hlađenje tečnosti i toplotne pumpe za grejanje i hlađenje prostora i procesni hladnjaci, sa kompresorima na električni pogon – Deo 2: Uslovi ispitivanja - Izmena 1

40.60 Završetak javne rasprave

Uređaji za klimatizaciju, agregatne jedinice za hlađenje tečnosti i toplotne pumpe za grejanje i hlađenje prostora i procesni hladnjaci, sa kompresorima na električni pogon – Deo 3: Metode ispitivanja- Izmena 1

40.60 Završetak javne rasprave

Uređaji za klimatizaciju, sistemi za hlađenje tečnošću i toplotne pumpe za grejanje i hlađenje prostora, sa kompresorima na električni pogon – Ispitivanje i ocenjivanje pod uslovima delimičnog opterećenja i proračun sezonskih performansi - Izmena 1

40.60 Završetak javne rasprave

Ventilacija u zgradama - Razvodni kanali - Čistoća ventilacionog sistema

40.60 Završetak javne rasprave

Ventilacija u zgradama — Merenje protoka vazduha na terenu — Metode

45.99 Slanje nacrta FV u CCMC

Energetske performanse zgrada ─ Ventilacija u zgradama ─ Deo 3: Zgrade u kojima se ne stanuje ─ Zahtevi za performanse sistema za ventilaciju i klimatizaciju soba (moduli M5-1, M5-4)

40.60 Završetak javne rasprave

Sistemi grejanja i sistemi za hlađenje vodom u zgradama — Projektovanje sistema za hlađenje vodom

40.60 Završetak javne rasprave