Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Projekti

Pretražite srpske, evropske i međunarodne standarde. Odredite organizaciju koja je donosilac standarda, izaberite oznaku standarda ili ključnu reč i završite željenu pretragu. Možete dodati i fazu u izradi standarda ili komitet/komisiju koja je izradila standard.

Komunikacioni sistem za merače – Deo 2: Žičana M-Bus komunikacija – Izmena 1

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

I1/06 Saznaj više

Oprema za merenje električne energije naizmenične struje - Deo 4: Posebni zahtevi - Statička brojila za DC aktivnu energiju (indeksi klase A, B i C)

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Razmena podataka o merenju električne energije – DLMS/COSEM skup – Deo 5-3: DLMS/COSEM aplikativni sloj

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Razmena podataka o merenju električne energije – DLMS/COSEM skup – Deo 6-2: COSEM klase interfejsa

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Oprema za ispitivanje, tehnike i procedure za merenje električne energije - Deo 1: Stacionarne merne jedinice (MTU)

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Električne instalacije niskog napona - Deo 4-43: Zaštita radi ostvarivanja bezbednosti - Zaštita od prekomerne struje

50.99 Definitivni tekst nacrta standarda odobren za objavljivanje

Električne instalacije niskog napona – Deo 5: Izbor i postavljanje električne opreme – Tačka 57: Postavljanje stacionarnih sekundarnih baterija

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Električne instalacije niskog napona - Deo 7-701: Zahtevi za specijalne instalacije ili lokacije - Lokacije koje sadrže kade i tuševe

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Električne instalacije niskog napona – Deo 7-708: Zahtevi za specijalne instalacije ili lokacije – Auto-kampovi, kampovi i slične lokacije – Izmena

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Električne instalacije niskog napona — Deo 7-710: Zahtevi za specijalne instalacije ili lokacije — Lokacije za pružanje medicinskih usluga

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Električne instalacije niskog napona — Deo 7-710: Zahtevi za specijalne instalacije ili lokacije — Lokacije za pružanje medicinskih usluga - Izmena A

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Električne instalacije niskog napona - Deo 7-716: Zahtevi za specijalne instalacije ili lokacije – Distribucija jednosmernog napajanja ELV preko kablovske infrastrukture za informacione i telekomunikacione tehnologije (ICT)

50.99 Definitivni tekst nacrta standarda odobren za objavljivanje

Električne instalacije niskog napona – Deo 8-2: Električne instalacije niskog napona kombinovanih sistema za proizvodnju/potrošnju električne energije

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Komunikacioni sistem za merače – Deo 3: Protokoli aplikacije

40.60 Završetak javne rasprave

I1/06 Saznaj više

Komunikacioni sistem za merače – Deo 7: Usluge prenosa i bezbednosti

40.60 Završetak javne rasprave

I1/06 Saznaj više

Oprema za merenje električne energije naizmenične struje – Opšti zahtevi, ispitivanja i uslovi ispitivanja – Deo 31: Zahtevi za bezbednost i ispitivanja

40.60 Završetak javne rasprave

Razmena podataka o merenju električne energije – DLMS/COSEM skup – Deo 6-1: Sistem za identifikaciju objekata (OBIS)

40.60 Završetak javne rasprave

Električne instalacije niskog napona – Deo 5-52: Izbor i postavljanje električne opreme – Električni razvod – Izmena 1

40.60 Završetak javne rasprave