Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Projekti

Pretražite srpske, evropske i međunarodne standarde. Odredite organizaciju koja je donosilac standarda, izaberite oznaku standarda ili ključnu reč i završite željenu pretragu. Možete dodati i fazu u izradi standarda ili komitet/komisiju koja je izradila standard.

Električni aparati priključeni na vodovodnu mrežu — Izbegavanje povratka prljave vode kroz sifon i otkaz kompleta creva - Izmena A12

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Zaštita protiv zagađivanja vode za piće u cevovodima i opšti zahtevi za uređaje za sprečavanje zagađivanja povratnim tokom

40.60 Završetak javne rasprave

Vodomeri za hladnu vodu za piće i toplu vodu – Deo 1: Metrološki i tehnički zahtevi

40.20 Nacrt na javnoj raspravi 60 dana

Vodomeri za hladnu vodu za piće i toplu vodu — Deo 3: Oblik izveštaja o ispitivanju

40.20 Nacrt na javnoj raspravi 60 dana

Vodomeri za hladnu vodu za piće i toplu vodu — Deo 4: Nemetrološki zahtevi koji nisu obuhvaćeni standardom ISO 4064-1

40.20 Nacrt na javnoj raspravi 60 dana

Vodomeri za hladnu vodu za piće i toplu vodu – Deo 5: Zahtevi za ugradnju

40.20 Nacrt na javnoj raspravi 60 dana

Sistemi cevovoda od plastičnih masa za instalacije za toplu i hladnu vodu — Umreženi polietilen (PE-X) — Deo 1: Opšte

10.99 Novi projekat se prihvata

Sistemi cevovoda od plastičnih masa za instalacije za toplu i hladnu vodu — Umreženi polietilen (PE-X) — Deo 2: Cevi

10.99 Novi projekat se prihvata

Sistemi cevovoda od plastičnih masa za instalacije za toplu i hladnu vodu – Umreženi polietilen (PE-X) – Deo 3: Fitinzi

10.99 Novi projekat se prihvata

Sistemi cevovoda od plastičnih masa za instalacije za toplu i hladnu vodu — Umreženi polietilen (PE-X) — Deo 5: Pogodnost sistema za upotrebu

10.99 Novi projekat se prihvata

Termoplastični sistemi cevovoda — Uputstvo za definicije konstrukcija zidova za cevi

60.60 Standard objavljen

Sistemi cevovoda od plastičnih masa za instalacije za toplu i hladnu vodu – Polipropilen (PP) – Deo 7: Uputstvo za ocenjivanje usaglašenosti

60.60 Standard objavljen

Sistemi cevovoda od plastičnih masa za instalacije za toplu i hladnu vodu – Umreženi polietilen (PE-X) – Deo 7: Uputstvo za ocenjivanje usaglašenosti

60.60 Standard objavljen

Sistemi cevovoda od plastičnih masa za instalacije za toplu i hladnu vodu – Polibutilen (PB) – Deo 7: Uputstvo za ocenjivanje usaglašenosti

60.60 Standard objavljen

Sistemi cevovoda od plastičnih masa za instalacije za toplu i hladnu vodu – Hlorovani poli(vinil-hlorid) (PVC-C) – Deo 7: Uputstvo za ocenjivanje usaglašenosti

60.60 Standard objavljen

Višeslojni sistemi cevovoda od plastičnih masa za instalacije za toplu i hladnu vodu unutar građevinskih objekata – Deo 7: Uputstvo za ocenjivanje usaglašenosti

60.60 Standard objavljen

Sistemi cevovoda od plastičnih masa za instalacije za toplu i hladnu vodu – Polietilen sa povećanom otpornošću na temperaturu (PE-RT) – Deo 7: Uputstvo za ocenjivanje usaglašenosti

60.60 Standard objavljen

Sistemi cevovoda od plastičnih masa — Uputstvo za ugradnju sistema cevovoda pod pritiskom za transport tople i hladne vode namenjene za ljudsku upotrebu

60.60 Standard objavljen