Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Projekti

Pretražite srpske, evropske i međunarodne standarde. Odredite organizaciju koja je donosilac standarda, izaberite oznaku standarda ili ključnu reč i završite željenu pretragu. Možete dodati i fazu u izradi standarda ili komitet/komisiju koja je izradila standard.

Građevinske dizalice za prevoz osoba i materijala sa vertikalno vođenom korpom

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Bezbednost transportnih traka za zimske sportove ili turističke namene

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Bezbednosna pravila za konstrukciju i ugradnju liftova - Specijalni liftovi za prevoz lica i tereta - Deo 41: Vertikalno podizne platforme namenjene za lica sa smanjenom pokretljivošću

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Bezbednosna pravila za konstrukciju i ugradnju liftova – Liftovi za prevoz ljudi i tereta – Deo 44: Podizni uređaji u turbinama na vetar

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Bezbednosna pravila za konstrukciju i ugradnju liftova – Deo 3: Električni i hidraulični maloteretni liftovi

40.60 Završetak javne rasprave

Bezbednosna pravila za konstrukciju i ugradnju liftova – Liftovi namenjeni samo za prevoz tereta – Deo 31: Teretni liftovi u koje je moguć pristup

40.60 Završetak javne rasprave

Pravila za bezbednost za projektovanje i ugradnju liftova - Posebni liftovi za transport osoba i robe - Deo 42: Vertikalni podizni uređaji sa zatvorenim nosačem namenjene za upotrebu od strane osoba , uključujući i osobe sa posebnim potrebama

40.60 Završetak javne rasprave

Bezbednosna pravila za konstrukciju i ugradnju liftova - Specijalni liftovi za prevoz lica i tereta - Deo 43: Liftovi namenjeni za dizalice

40.60 Završetak javne rasprave

Bezbednosna pravila za konstrukciju i ugradnju liftova - Posebna primena za liftove za prevoz lica i tereta sa pratiocem - Deo 76: Evakuacija liftovima osoba sa posebnim potrebama

40.60 Završetak javne rasprave

Bezbednosna pravila za konstrukciju i ugradnju liftova — Postojeći liftovi — Deo 82: Pravila za povećanje pristupačnosti postojećih liftova namenjenih za prevoz lica, uključujući i osobe sa posebnim potrebama

40.10 harmonizedStageCodeLabel.40.10

Bezbednosna pravila za konstrukciju i ugradnju liftova - Postojeći liftovi - Deo 83: Pravila za poboljšanje otpornosti prema vandalizmu

40.10 harmonizedStageCodeLabel.40.10

Energetske karakteristike liftova, pokretnih stepenica i pokretnih staza — Deo 1: Merenje energije i verifikacija

45.99 Slanje nacrta FV u CCMC

Energetske karakteristike liftova, pokretnih stepenica i pokretnih staza – Deo 2: Energetski proračun i klasifikacija za liftove (elevatore) - Izmena 1

40.60 Završetak javne rasprave

Bezbednosna pravila za konstrukciju i ugradnju liftova — Liftovi za prevoz lica i tereta — Deo 21: Novi putnički i teretni liftovi sa pratiocem, koji se ugrađuju u postojeće zgrade

10.99 Novi projekat se prihvata

Bezbednosna pravila za konstrukciju i ugradnju liftova — Liftovi za prevoz ljudi i tereta — Deo 20: Putnički i teretno-putnički liftovi

20.60 Završetak rada na prednacrtu standarda

Bezbednosna pravila za konstrukciju i ugradnju liftova — Pregledi i ispitivanja — Deo 50: Pravila za projektovanje, proračuni, pregledi i ispitivanja komponenata liftova

20.60 Završetak rada na prednacrtu standarda

Bezbednost pokretnih stepenica i pokretnih staza – Deo 3: Odnos između EN 115-1:2008 + A1:2010 i EN 115-1:2017

60.60 Standard objavljen

Bezbednosna pravila za konstrukciju i ugradnju liftova - Osnove i tumačenja - Deo 10: Sistem serije standarda EN 81

60.60 Standard objavljen