Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Projekti

Pretražite srpske, evropske i međunarodne standarde. Odredite organizaciju koja je donosilac standarda, izaberite oznaku standarda ili ključnu reč i završite željenu pretragu. Možete dodati i fazu u izradi standarda ili komitet/komisiju koja je izradila standard.

Bezbednosna pravila za konstrukciju i ugradnju liftova - Specijalni liftovi za prevoz lica i tereta - Deo 41: Vertikalno podizne platforme namenjene za lica sa smanjenom pokretljivošću

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Energetske karakteristike liftova, pokretnih stepenica i pokretnih staza — Deo 1: Merenje energije i verifikacija

50.99 Definitivni tekst nacrta standarda odobren za objavljivanje

Energetske karakteristike liftova, pokretnih stepenica i pokretnih staza – Deo 2: Energetski proračun i klasifikacija za liftove (elevatore) - Izmena 1: Zone bez zaustavljanja (Ekspresne zone)

50.99 Definitivni tekst nacrta standarda odobren za objavljivanje

Građevinske dizalice za prevoz osoba i materijala sa vertikalno vođenom korpom

45.99 Slanje nacrta FV u CCMC

Bezbednosna pravila za konstrukciju i ugradnju liftova –Liftovi namenjeni samo za prevoz tereta- Deo 3: Električni i hidraulični maloteretni liftovi

40.60 Završetak javne rasprave

Bezbednosna pravila za konstrukciju i ugradnju liftova – Liftovi namenjeni samo za prevoz tereta – Deo 31: Teretni liftovi u koje je moguć pristup

40.60 Završetak javne rasprave

Pravila za bezbednost za projektovanje i ugradnju liftova - Posebni liftovi za transport osoba i robe - Deo 42: Vertikalni podizni uređaji sa zatvorenim nosačem namenjene za upotrebu od strane osoba, uključujući i osobe sa posebnim potrebama

45.99 Slanje nacrta FV u CCMC

Bezbednosna pravila za konstrukciju i ugradnju liftova - Specijalni liftovi za prevoz lica i tereta - Deo 43: Liftovi namenjeni za dizalice

45.99 Slanje nacrta FV u CCMC

Bezbednosna pravila za konstrukciju i ugradnju liftova – Liftovi za prevoz ljudi i tereta – Deo 44: Podizni uređaji u turbinama na vetar

45.99 Slanje nacrta FV u CCMC

Bezbednosna pravila za konstrukciju i ugradnju liftova - Posebna primena za liftove za prevoz lica i tereta sa pratiocem - Deo 76: Evakuacija liftovima osoba sa posebnim potrebama

40.60 Završetak javne rasprave

Bezbednosna pravila za konstrukciju i ugradnju liftova — Postojeći liftovi — Deo 82: Pravila za povećanje pristupačnosti postojećih liftova namenjenih za prevoz lica, uključujući i osobe sa posebnim potrebama

40.60 Završetak javne rasprave

Bezbednosna pravila za konstrukciju i ugradnju liftova - Postojeći liftovi - Deo 83: Pravila za poboljšanje otpornosti prema vandalizmu

40.60 Završetak javne rasprave

Bezbednosna pravila za konstrukciju i ugradnju liftova — Liftovi za prevoz ljudi i tereta — Deo 20: Putnički i teretno-putnički liftovi

40.60 Završetak javne rasprave

Bezbednosna pravila za konstrukciju i ugradnju liftova — Pregledi i ispitivanja — Deo 50: Pravila za projektovanje, proračuni, pregledi i ispitivanja komponenata liftova

40.60 Završetak javne rasprave

Bezbednosna pravila za konstrukciju i ugradnju liftova — Liftovi za prevoz lica i tereta — Deo 21: Novi putnički i teretni liftovi sa pratiocem, koji se ugrađuju u postojeće zgrade

10.99 Novi projekat se prihvata

Bezbednost pokretnih stepenica i pokretnih staza – Deo 3: Odnos između EN 115-1:2008 + A1:2010 i EN 115-1:2017

60.60 Standard objavljen

Bezbednosna pravila za konstrukciju i ugradnju liftova - Osnove i tumačenja - Deo 10: Sistem serije standarda EN 81

60.60 Standard objavljen

Bezbednosna pravila za konstrukciju i ugradnju liftova — Osnove i tumačenja — Deo 12: Primena EN 81-20 i EN 81-50 na specifičnim tržištima

60.60 Standard objavljen