Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Projekti

Pretražite srpske, evropske i međunarodne standarde. Odredite organizaciju koja je donosilac standarda, izaberite oznaku standarda ili ključnu reč i završite željenu pretragu. Možete dodati i fazu u izradi standarda ili komitet/komisiju koja je izradila standard.

Кriterijum: 91.220

Sistemi privremenih zaštitnih ograda – Specifikacija proizvoda – Metode ispitivanja

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Mašine za mehaničku obradu minerala i sličnih čvrstih materijala - Bezbednost - Deo 1: Uobičajeni zahtevi za mašine i procesna postrojenja - Izmena

40.60 Završetak javne rasprave

Mašine za mehaničku obradu minerala i sličnih čvrstih materijala - Bezbednost - Deo 2: Posebni zahtevi za mašine za za dopremanje materijala i opremu za neprekidnu manipulaciju materijalom - Izmena 1

40.60 Završetak javne rasprave

Mašine za mehaničku obradu minerala i sličnih čvrstih materijala - Bezbednost - Deo 3: Posebni zahtevi za mašine za drobljenje i mlevenje - Izmena 1

40.60 Završetak javne rasprave

Mašine za mehaničku obradu minerala i sličnih čvrstih materijala - Bezbednost - Deo 4: Posebni zahtevi za mašine za prosejavanje - Izmena 1

40.60 Završetak javne rasprave

Mašine za mehaničku obradu minerala i sličnih čvrstih materijala - Bezbednost - Deo 5: Posebni zahtevi za mašine za čišćenje, reciklažu, sortiranje i tretiranje mulja - Izmena 1

40.60 Završetak javne rasprave

Mašine za mehaničku obradu minerala i sličnih čvrstih materijala - Bezbednost - Deo 6: Posebni zahtevi za mobilne mašine

40.20 Nacrt na javnoj raspravi 60 dana

Mašine za izgradnju tunela — Komore za prilagođavanje — Deo 1: Zahtevi za vazdušne komore koje koriste komprimovani vazduh kao medijum za presurizaciju ili disanje, kao i zahtevi za sisteme za snabdevanje kiseonikom koji se koriste u svrhu dekompresije

40.60 Završetak javne rasprave

Mašine za izgradnju tunela — Vazdušne komore — Deo 2: Bezbednosni zahtevi za upotrebu smeša za disanje bez vazduha i tehnike zasićenja u komorama za osoblje i za šatlove za transfer pod pritiskom

40.60 Završetak javne rasprave

Mašine za izgradnju tunela — Zahtevi za bezbednost

40.60 Završetak javne rasprave

Pokretne radne platforme male visine - Zahtevi za materijale, mere, projektna opterećenja, sigurnost i performanse

40.60 Završetak javne rasprave

Građevinske mašine i oprema — Prenosne ručne mašine za rezanje, pogonjene motorom sa unutrašnjim sagorevanjem — Deo 2: Mašine za abrazivne lance - Bezbednosni zahtevi

10.99 Novi projekat se prihvata

Pokretne platforme i radni tornjevi od prefabrikovanih elemenata – Deo 1: Materijali, mere, projektna opterećenja, zahtevi za bezbednost i performanse

60.60 Standard objavljen

Pokretni pristupni i radni tornjevi od prefabrikovanih elemenata – Deo 2: Pravila i smernice za pripremu priručnika za upotrebu

60.60 Standard objavljen

Mašine za mehaničku obradu minerala i sličnih čvrstih materijala - Bezbednost - Deo 1: Uobičajeni zahtevi za mašine i postrojenja za obradu

60.60 Standard objavljen

Mašine za mehaničku obradu minerala i sličnih čvrstih materijala - Bezbednost - Deo 2: Posebni zahtevi za mašine za dopremu i opremu za neprekidni transport

60.60 Standard objavljen

Mašine za mehaničku obradu minerala i sličnih čvrstih materijala - Bezbednost - Deo 3: Posebni zahtevi za mašine za drobljenje i mlevenje

60.60 Standard objavljen

Mašine za mehaničku obradu minerala i sličnih čvrstih materijala - Bezbednost - Deo 4: Pozebni zahtevi za mašine za prosejavanje

60.60 Standard objavljen