Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Projekti

Pretražite srpske, evropske i međunarodne standarde. Odredite organizaciju koja je donosilac standarda, izaberite oznaku standarda ili ključnu reč i završite željenu pretragu. Možete dodati i fazu u izradi standarda ili komitet/komisiju koja je izradila standard.

Кriterijum: 93.020

Izvođenje specijalnih geotehničkih radova — Priboji, kombinovani priboji sa šipovima, priboji sa ukrućenjima

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Zemljani radovi - Geotehnička laboratorijska ispitivanja - Deo 1: Standardno ispitivanje razgradljivosti

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Zemljani radovi - Geotehnička laboratorijska ispitivanja - Deo 2: Standardno ispitivanje fragmentabilnosti

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Zemljani radovi - Geotehnička laboratorijska ispitivanja - Deo 3: Vrednost metilen-plavog, VBS kod tla i stena

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Zemljani radovi - Hemijska ispitivanja - Deo 1: Određivanje sadržaja organskih materija usled gubitka mase nakon sagorevanja

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Geotehničko istraživanje i ispitivanje — Terensko ispitivanje — Deo 1: Opit statičke penetracije električnim konusom i pijezokonusom

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Geotehničko istraživanje i ispitivanje — Terensko ispitivanje — Deo 5: Ispitivanje presiometrom u bušotini

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Evrokod 7: Geotehničko projektovanje – Deo 1: Opšta pravila

40.60 Završetak javne rasprave

Evrokod 7 — Geotehničko projektovanje — Deo 2: Svojstva tla

40.60 Završetak javne rasprave

Evrokod 7 — Geotehničko projektovanje — Deo 3: Geotehničke konstrukcije

40.60 Završetak javne rasprave

Geotehničko istraživanje i ispitivanje — Laboratorijsko ispitivanje tla — Deo 1: Određivanje vlažnosti - Izmena 1

40.60 Završetak javne rasprave

Geotehničko istraživanje i ispitivanje – Laboratorijsko ispitivanje tla – Deo 12: Određivanje tečenja i plastičnosti tla - Izmena 2

40.60 Završetak javne rasprave

Geosintetika — Geotehnički monitoring terenskom opremom — Deo 8: Merenje sila: senzori za merenje opterećenja

40.60 Završetak javne rasprave

Geotehničko istraživanje i ispitivanje — Terensko ispitivanje — Deo 16: Ispitanje na smicanje u bušotini

40.20 Nacrt na javnoj raspravi 60 dana

Geotehničko istraživanje i ispitivanje – Ispitivanje geotehničkih konstrukcija – Deo 2: Ispitivanje šipova: Ispitivanje nanošenjem statičkog aksijalnog opterećenja zatezanjem

45.99 Slanje nacrta FV u CCMC

Geosintetika — Geotehnički monitoring terenskom opremom — Deo 7: Merenje deformacija: uređaji za merenje deformacija

10.99 Novi projekat se prihvata

Geotehničko istraživanje i ispitivanje — Metode uzorkovanja i merenja podzemnih voda — Deo 2: Kriterijumi kvalifikovanosti preduzeća i osoblja

60.60 Standard objavljen

Geotehničko istraživanje i ispitivanje — Metode uzorkovanja i merenja podzemnih voda — Deo 3: Ocenjivanje usaglašenosti preduzeća i osoblja koje obavlja treća strana

60.60 Standard objavljen