Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Projekti

Pretražite srpske, evropske i međunarodne standarde. Odredite organizaciju koja je donosilac standarda, izaberite oznaku standarda ili ključnu reč i završite željenu pretragu. Možete dodati i fazu u izradi standarda ili komitet/komisiju koja je izradila standard.

Hidraulična veziva za puteve — Deo 3: Ocenjivanje i verifikacija stalnosti performansi

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

U071/PKS 1 Saznaj više

Betonski kolovozi — Deo 5: Određivanje napona prianjanja moždanika koji se ugrađuju u betonske kolovoze

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Betonski kolovozi - Deo 6: Metoda ispitivanja za određivanje otpornosti na cepanje pri zatezanju cilindričnih betonskih diskova

50.60 Završetak postupka odobravanja definitivnog teksta nacrta standarda

Asfaltne mešavine — Metode ispitivanja — Deo 16: Habanje nastalo od pneumatika sa klinovima

40.60 Završetak javne rasprave

Asfaltne mešavine – Metode ispitivanja – Deo 2: Određivanje granulometrijskog sastava

40.60 Završetak javne rasprave

Asfaltne mešavine – Metode ispitivanja – Deo 22: Kolotraženje - Izmena 1

40.60 Završetak javne rasprave

Asfaltne mešavine – Metode ispitivanja – Deo 35: Mešanje u laboratoriji

40.60 Završetak javne rasprave

Prehrambeni proizvodi - Određivanje elemenata u tragovima - Određivanje žive atomskom apsorpcionom spektrometrijom -tehnikom hladnih para (CVAAS) posle razaranja pod pritiskom

40.60 Završetak javne rasprave

Mase za zalivanje spojnica nanete vrućim postupkom — Deo 3: Metoda ispitivanja za određivanje penetracije i povratne elastične deformacije

45.99 Slanje nacrta FV u CCMC

Mase za zalivanje spojnica nanete vrućim postupkom — Deo 4: Metoda ispitivanja za određivanje postojanosti prema toploti — Promena u penetracionoj vrednosti

45.99 Slanje nacrta FV u CCMC

Mase za zalivanje spojnica nanete vrućim postupkom — Deo 5: Metoda ispitivanja za određivanje otpornosti na tečenje

40.60 Završetak javne rasprave

Materijali za obeležavanje puta - Deo 3: Markeri sa sopstvenim izvorom svetlosti: zahtevi za performanse

40.60 Završetak javne rasprave

Premazi za mase za zalivanje spojnica nanete hladnim i vrućim postupkom — Deo 1: Određivanje homogenosti

40.60 Završetak javne rasprave

Premazi za mase za zalivanje spojnica nanete hladnim i vrućim postupkom — Deo 2: Određivanje otpornosti na alkalije

40.60 Završetak javne rasprave

Premazi za mase za zalivanje spojnica nanete hladnim i vrućim postupkom — Deo 3: Određivanje sadržaja čvrstih materija i ponašanja isparljivih materija pri isparavanju

40.60 Završetak javne rasprave

Bitumen i bitumenska veziva — Određivanje prionljivosti razređenih i omekšanih bitumenskih veziva potapanjem u vodu — Metoda sa agregatom

40.10 harmonizedStageCodeLabel.40.10

Karakterizacija teksture kolovoza korišćenjem površinskih profila - Deo 5: Određivanje megateksture (ISO 13473-5:2009)

30.99 Nacrt komisije standarda odobrava se za javnu raspravu

Asfaltne mešavine – Metode ispitivanja – Deo 22: Kolotraženje

10.99 Novi projekat se prihvata